Tag Archives: “МИГ – Нови пазар-Каспичан”

МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Народно читалище „Христо Ботев – 1872” подписаха договор

МИГ Нови пазар - Каспичан

МИГ „Нови пазар – Каспичан“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 подписва пореден договор в изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие. МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и …

Прочети още »

“МИГ – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО …

Прочети още »