Заповеди и разпоредби

Актуална информация във връзка с епидемичната ситуация за COVID-19 в Община Нови пазар

 

Важно! В тази страница ще бъдат публикувани последните решения на Общинския кризисен щаб и заповеди на кмета на Община Нови пазар!

 

Задължително се съобразявайте и изпълнявайте стриктно издадените разпоредби и заповеди от Общинския кризисен щаб и кмета на Община Нови пазар.

март, 2020