Труд и право

Дискриминация на работното място

Специален коментар на Радостин Павлов – експерт в РС на КНСБ Шумен, секретар на ТКС на ФСЗ към КНСБ Всички имат право на равни условия на достъп до професия или дейност, възможност за упражняването им …

Прочети още »

Заплащане на труда по време на коледните празници

Официалните празници през годината са регламентирани в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда. В ал. 2 на същия член е разписано изрично, че „когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските, …

Прочети още »

Обучение на КНСБ по НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ „МОЕТО ПЪРВО РАБОТНО МЯСТО“ за учебната 2017-2018 година

На 20 и 21.11.2017 година от 09:00 часа, ще се проведе обучение на класни ръководители от цялата област на зрелостници по НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ „МОЕТО ПЪРВО РАБОТНО МЯСТО“ за учебната 2017-2018 година. Кампанията е по …

Прочети още »

Какво представлява закрила по чл.333 от Кодекса на труда?

Специален коментар на Радостин Павлов – експерт в РС на КНСБ Шумен, секретар на ТКС на ФСЗ към КНСБ Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 …

Прочети още »

НАЦИОНАЛНИЯТ СИНДИКАЛЕН ПРОТЕСТЕН МИТИНГ НА КНСБ ИСКА ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ:

1. Догонваща политика по доходите, която в ускорени темпове да ни доближи до средноевропейските нива, минимална работна заплата, която осигурява социално включване и нормална издръжка на живота. 2. Най-малко 700 лв. за млад висшист, който …

Прочети още »

ПРАВОТО НА СИНДИКАЛНО СДРУЖАВАНЕ

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Свободата на сдружаването е понятие, с което се изразява правото на гражданите да създават доброволни сдружения. Това са организации от граждани, създадени за …

Прочети още »

Колежът към КНСБ стартира обучение за работници от „Ново стъкло“ – Нови пазар

На 14 и 18.09.2017 г. стартираха обучения по КК4 Дигитална компетентност и КК2 Английски език, по ОП РЧР схема „Ваучери за заети лица“. Обучаемите са работници и служители от „Ново стъкло“ ЕАД, а обучаваща институция …

Прочети още »

Работа при жега – какво ни казва наредбата

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Максималната гранична стойност на температурата през лятото на работното място е допустимо да достигне 28 °C за лека и средно тежка физическа работа, …

Прочети още »

Правна уредба за взимането на пръстови отпечатъци на работното място

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар В случая става въпрос за обработване на т.нар. биометрични данни, чиято дефиниция е регламентирана в § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на …

Прочети още »

Право на пенсия през 2017 година при 3-та категория труд

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Условия за придобиване право на пенсия през 2017 година, за лица, които се пенсионират по условията на трета категория труд (чл. 68 КСО) …

Прочети още »

Присъединителната вноска към колективен трудов договор не е дискриминация

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Да припомним съдържанието на чл. 57, ал. 2 КТ, изменен и допълнен през 2001 г., според който „Работниците и служителите, които не членуват …

Прочети още »

Пазете работниците от жегата!!!

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Летните жеги налагат допълнителни изисквания към работодателите. Те са посочени в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на …

Прочети още »

Може ли работодателят да инсталира камери за видеонаблюдение на работното място?

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Зависи. Първата пречка, която по моя преценка може да постави кръст на плановете на работодателя е чл. 127, ал. 2 от КТ, според …

Прочети още »

Приоритети на въздействие на КНСБ за новия мандат след 8 – конгрес!

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Диалогът между синдикатите, работодателите и правителството е единственият начин България да се справи с вътрешните и външните заплахи за страната. Това беше акцента …

Прочети още »

Срокове за изплащане на обезщетения по КТ

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за …

Прочети още »

Радостин Павлов: Защо?

На 25.12.2016 г стартираха преговорите за КТД в МБАЛ Шумен, на проведените 4 срещи надлежно ни беше обяснено как няма средства за увеличение на заплатите, въпреки, че бяхме входирали предложение с което предлагахме по – …

Прочети още »

Бавят ми заплатата. Какво мога да направя?

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар 1. На първо място, основно мое право е да получавам навреме ежемесечната си заплата. При добросъвестно изпълнение на моите задължения Кодексът на труда …

Прочети още »

За намаленото работно време

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Намаленото работно време по чл. 137 от КТ, има по-кратка продължителност от установената в чл. 136 от КТ нормална продължителност на работното време. …

Прочети още »

Трудова злополука

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Според чл.55, ал.1 от КСО, трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на …

Прочети още »

За ненормираният работен ден

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Съгласно чл. 139а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), за някои длъжности поради особения характер на работата работодателят, след консултации с представителите …

Прочети още »

Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците …

Прочети още »

Видове допълнителни възнаграждения

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Нормативно видовите допълнителни възнаграждения и техния характер са определени в Наредба за структурата и организацията на работната заплата (ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 …

Прочети още »

Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ТВОЯ РЕКЛАМНА СТРАНИЦА


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на рекламна страница, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.