Труд и право

Радостин Павлов за Достойнството на работното място!

Радостин Павлов

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Работодателя има специфично за него юридическо задължение в рамките на трудовото правоотношение – да пази достойнството на работника или …

Прочети още »

Задължен ли е работодателят да осигури медицински прегледи на служителите си?

Радостин Павлов

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Задължението на работодателя за осигуряване на медицински прегледи на работниците и служителите e регламентирано от Кодекса на труда, като …

Прочети още »

Обезщетения за наследниците на починал работник или служител с право на пенсиониране

Радостин Павлов

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или …

Прочети още »

Правото на синдикално сдружаване – национално и световно законодателство!

Радостин Павлов

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан По своята същност синдикалните права са неделима част от човешките права. Правото на трудещите се да се присъединяват към …

Прочети още »

Обезщетенията на учителите при прекратяване на трудовото правоотношение?!

Ученици

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Сред обезщетенията, дължими от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение, се откроява едно плащане, което поставя редица практически проблеми: …

Прочети още »

Предварителна закрила при уволнение

Радостин Павлов

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан “Предварителната закрила при уволнение е израз на социалната защита на правото на труд. Нейното предназначение е да се търси …

Прочети още »

Работата по време на официални празнични дни?!

Радостин Павлов

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Работата по време на официални празнични дни често е съпроводена и с полагане на извънреден труд, за който законът …

Прочети още »

Мобилното приложение VOX КНСБ с над 100 хиляди сваляния от App Store и GooglePlay

В Седмицата на действието на Европейската кампания за деклариран труд (21-25 септември), КНСБ, на специална пресконференция на тема „Недеклариран труд и нарушаване правата на работното място“ представи резултати от функционирането на мобилното приложение за сигнали …

Прочети още »

Правото на стачка и протест!

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Едно от основните синдикални права е правото на стачка. Работниците и служителите имат право на стачка за защита на …

Прочети още »

Дискриминация в трудовите отношения

Радостин Павлов

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Най-общо, изпълнението на задължението на работодателя за недопускане и предотвратяване на дискриминация в трудовите отношения се свежда до предприемането …

Прочети още »

Изплащане на възнагражденията по ПМС 55/2020 г.

Радостин Павлов

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Условие за получаване на компенсацията по ПМС 55/2020 г. е работодателят да изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение (чл. …

Прочети още »

За отпуските при извънредно положение

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан С оглед на конкретното извънредно положение, Народното събрание прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, …

Прочети още »

Как се сключва колективен трудов договор

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Съгласно чл. 51б, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) колективен трудов договор (КТД) по отрасли и браншове се сключва …

Прочети още »

Учители – права и обезщетение

Ученици

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Следва ли да се изплати пълното обезщетение по чл.222,ал.3 от КТ на учител, ако през последните десет години е …

Прочети още »

Прекратяване на трудовото правоотношение и право на обезщетение

В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от …

Прочети още »

Нардеба за договаряне на работната заплата

Приета с ПМС № 29 от 05.07.1991 не е отменена !!! С Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г. (НСОРЗ), се определят структурата и организацията на …

Прочети още »

Какви са изискванията на европейското законодателство по отношение на трудовите и осигурителни отношения

Преди всичко има общи европейски изисквания, които се прилагат в страните-членки на Европейския съюз, спрямо работодатели, които са регистрирани в друга страна от общносттта. Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за …

Прочети още »

Задължение на работодателя за издаване на документи

Съгласно чл. 128а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен …

Прочети още »

Ваучерите за храна за работещите

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Съгласно чл. 14 от Наредба № 7 от 9.07.2003 г., ваучери за храна се предоставят при условия, уговорени между …

Прочети още »

Дисциплинарна отговорност при работа на два трудови договора

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Качеството субект на дисциплинарната отговорност има значение само в рамките на определено трудово правоотношение, тъй като дисциплинарната отговорност на …

Прочети още »

Изисквания за работодателите при полагане на нощен труд от работниците и служителите

Работници и служители, в редовното работно време на които се включват най-малко три часа нощен труд между 22,00 ч. до 06,00 ч., както и работници и служители, които работят на смени, една от които включва …

Прочети още »

Права на обезщетения, когато трудовият договор е прекратен от работодателя

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан На какви обезщетения има право работника или служителя, когато трудовият договор е прекратен от работодателя на основание чл. 328, …

Прочети още »

Работа при студ

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Продължителното излагане на студ може да предизвика хипотермия и измръзване. Ето защо при работа на открито работодателят е длъжен …

Прочети още »

Да работиш в здравословни и безопасни условия на труд е важно! Не пренебрегвай това!

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан 1. Кой е отговорен и се грижи за това да работя в здравословни и безопасни условия? РАБОТОДАТЕЛЯТ носи най-голямата …

Прочети още »

Изисквания при работа с кюмпютри

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Изискванията, които всеки работодател трябва да спазва за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с …

Прочети още »

Подписаха КТД в системата на училищното и предучилищното образование за Община Нови пазар

Учителите в община Нови пазар вече ще получават по 440 лв. за облекло. За непедагогическия персонал ще се дават по 310 лв. за облекло. Сумите са с 10 лв. повече от отрасловия трудов договор и …

Прочети още »

Анкета: Как ви плаща работодателя за положения труд?

По закон, след изтичане на месеца работодателят е длъжен да плати поне 60 на сто от изработеното, ако не е в състояние да осигури цялата заплата. Статистиката: 28 милиона лева са неизплатените от работодателите заплати …

Прочети още »

Начин и ред за ползване на платения годишен отпуск

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Нормативната уредба на ползването на платения годишен отпуск се съдържа в чл. 172 – 178 КТ. Със Закона за …

Прочети още »

Допълнителни трудови възнаграждения

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Допълнителните трудови възнаграждения са: 1.определените с наредбата или с друг нормативен акт възнаграждения, които се изплащат задължително; 2.договорените с …

Прочети още »