вода

4 села от община Нови пазар със завишено съдържание на нитрати

За това съобщават в официалният сайт на общината.

Уведомяваме Ви, че при извършено на 15.07.2021г. от РЗИ – Шумен пробовземане на питейна вода е установено наднормено съдържание на нитрати – 95 mg/l при норма 50 mg/l за населените места с.Беджене, с.Мировци и с.Преселка.

В с.Писарево е установено наднормено съдържание на нитрати – 58 mg/l при норма 50 mg/l .

От страна на РЗИ – Шумен ще продължи контролът за качеството на водата въз основа на разработената съвместно от РЗИ-шумен и „ВиК Шумен” ООД мониторингова програма за качествата на питейните води, съгласно изискванията на Наредба №9 на МЗ, МРРБ и МОСВ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и нейното изпълнение.

Информация за качествата на питейната вода в област Шумен може да получите от интернет страницата на РЗИ – Шумен.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВИ ПАЗАР

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.