Комисия читалища бюджет 2021

287 100 лева за читалищата в Община Нови пазар

На 11 януари 2021 г. се проведе заседание на Комисията за разпределение на субсидията за народните читалища на територията на oбщина Нови пазар за 2021 г. на основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища.

Съгласно Заповед № 10 от 06.01.2021 г. на кмета на община Нови пазар г-н Георги Георгиев беше назначена комисия с представители от Общината с председател Жанета Желязкова и всички читалищни настоятелства. На срещата присъстваше и Златина Таскова – заместник-кмет по хуманитарни дейности в Община Нови пазар.

Във връзка с изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. общата субсидирана численост за народните читалища в Община Нови пазар за 2021 г. е в размер на 287 100 лева.

В Община Нови пазар са регистрирани 12 народни читалища, които извършват основно библиотечна, културна и просветна дейност:
Народно читалище „ Христо Ботев-1872г.”, гр. Нови пазар
Народно читалище „Назъм Хикмет-1954г.”, гр. Нови пазар
Народно читалище „Напредък-1928г.”, с. Войвода
Народно читалище „Васил Левски-1895г.”, с. Енево
Народно читалище „Просвета-1929г.”, с. Жилино
Народно читалище „Христо Ботев-1922г.”, с. Зайчино ореше
Народно читалище „ Отец Паисий-1928г.”, с. Избул
Народно читалище „Развитие-1908г.”, с. Мировци
Народно читалище „Просвета-1919г.”, с. Памукчии
Народно читалище „ Просвета-1921г.”, с. Преселка
Народно читалище „ Просвета-1924г.”, с. Стан
Народно читалище „ Ив.Вазов-1911г.”, с. Ст. Михайловски

След приключване на заседанието беше подписан протокол за работата на комисията и двустранни договори между Община Нови пазар и читалищните настоятелства за разпределението на годишната субсидия.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *