Четири общини подобряват системата си за управление на отпадъците

Четири общини подобряват системата си за управление на отпадъците

Четири общини от областта ще използват 865 100 лева от партидите си към РИОСВ-Шумен за подобряване на системата за управление на отпадъците. Това стана ясно на провело се днес общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен по искане на кметовете на Каспичан, Венец, Шумен и Нови пазар. На него присъства и зам.-областният управител Сашо Евлогиев.

На заседанието бeше гласувано разходването на средства от отчисленията на общините към РИОСВ – Шумен за депониране на отпадъците. 100 000 лева от партидата си Каспичан ще използва за осигуряване на компостери и контейнери за събиране на пепел от твърдо гориво и за растителни отпадъци от бита. Гласувано беше и искането на общината за други 200 000 лв., с които ще бъде закупена транспортно-повдигаща техника за събиране на растителни отпадъци. Община Венец ще използва 57 000 лв. от партидата си за купуване на мотометачка, а Нови пазар – 84 000 лв. за специализиран автомобил за почистване и миене на улици.

Със 100 000 лв. от отчисленията си Шумен ще закупи съдове (компостери) за оползотворяване на биоразградими отпадъци като част от общинската система за управление и намаляване на отпадъците. Други 155 000 лв. общината ще използва за осигуряване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от бита. 169 100 лв. ще бъдат вложени в строителни дейности за разширяване на събирателния резервоар за дренажни води на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци в квартал „Дивдядово“. Към момента депото разполага с един ретензионен басейн. Кметът Любомир Христов припомни, че съвместна комисия от представители на администрацията, Общинския съвет и експерти от РИОСВ предложи да се изгради още един резервоар. „Имаме подготвени проекти, очакваме разрешителното за строеж и ако няма обжалване, предвиждаме изграждането да започне в края на май или началото на юни“, каза още кметът.

Към момента депото разполага с един ретензионен басейн. Главният еколог на общината Живка Атанасова обясни, че поради увеличеното количество отпадъци се увеличава и количеството на образуваните дренажни води. „Това налага да се изгради още един резервоар. В тези съоръжения се събира инфилтратът (течността, която се образува от разлагането на отпадъците) и дъждовната вода, а разреденият инфилтрат се използва за оросяване на отпадъците. Към него ще бъде изградена помпена шахта за включване на всички потоци замърсени води. Новият ретензионен басейн ще е с обем 416 куб. м., за сравнение съществуващият към момента е доста по-малък, с обем 274 куб.м.“, обясни още Атанасова.

Източник: shumenonline.bg

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *