Изграждане на Бетоновият възел

Уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ „ НИКЕ-НИКОЛАЙ АТНАСОВ“

О Б Я В А
До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
От: ЕТ „ НИКЕ-НИКОЛАЙ АТНАСОВ“, гр. Нови пазар, ул. „ Стефан Караджа“ №31, ЕИК 127051905
Телефон за контакти: 0892464043
Има следното инвестиционно намерение: Изграждане на Бетоновият възел, част от производствена база в УПИ VII, кв.156 в имот с 52009.502.3 по плана на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар.

В поземлен имот с идентификатор: 52009.502.3 по плана на гр. Нови пазар.

В землището на град/село: гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен.

Мнения и възражения се приемат в дирекция „Устройство на територията“ в сградата на община Нови пазар или на посочения адрес.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.