Санираме СУ „Васил Левски“ в партньорство с Кралство Норвегия

Санираме СУ „Васил Левски“ в партньорство с Кралство Норвегия

Няколко месеца продължи подготовката за подаване на проектно предложение за саниране на сградата на малките ученици в СУ „Васил Левски“, съобщават от местната администрация.

Кметът на Община Нови пазар Георги Георгиев подписа споразумение за партньорство с представителна фирма от Кралство Норвегия, за реализиране на дейностите по проекта.
Проектът е по оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ и е на стойност 913 238 лева, със срок на изпълнение 18 месеца.

Проектното предложение включва доклад за енергийно обследване на сградата, в който са планирани четири енергийно спестяващи мерки:
– топлоизолиране на външни стени;
– подмяна на дограма;
– топлинно изолиране на покрив;
– топлинно изолиране на под.

Включени са и енергийно спестяващите мерки за производство на топлинна енергия и обновяване на отоплителна инсталация, които обхващат изграждане на цялостна система за енергийно ефективно отопление на сградата, посредством собствен източник на възобновяема енергия и пълна подмяна на тръбната мрежа и монтаж на нови отоплителни тела.

Променя се и начина на топлоснабдяване, като старите котли на природен газ се запазват като резерв при аварии, но се монтират нови термопомпени агрегати „въздух-вода“ на ел. енергия за всяка зона с КПД в размер на 350%. Предвижда се подмяна на хоризонтална тръбна разводка и вертикални щрангове, както и подмяна на старите отоплителните тела с нови – съобразени с намалените топлинни загуби на помещенията.

Ще се изгради система за автоматичен контрол и мониторинг на топлинната енергия за всяка зона, а управлението на термопомпените агрегати ще е по зададени параметри за всеки отоплителен клон с трипътни смесителни вентили с ел. задвижки, управлявани от контролер.

Целта на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност в сградата, на най-малките ученици, и тя да се трансформира в сграда с близко до нулево потребление.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *