Ротвайлерът нападнал младо момиче и кучето й е заловен

Вчера, /9 ноември/ около 17:30 часа, бездомен Ротвайлер е нападнал момиче и кучето и, докато се разхождали в района на пункта за технически прегледи в Нови пазар.
Николета Петкова благодари за бързата и адекватна намеса на случайно минаващ човек, спасил и нея от зъбите на звяра.

Свързахме се с Общинското ръководство и получихме отговор за предприетите мерки и действия от тяхна страна:

На 9.11.2020 год. около 19,00 часа на телефона на дежурните по общински съвет по сигурност в Община Нови пазар постъпва сигнал за инцидент на ул.”Стефан Караджа” Избягал или пуснат на свобода от стопанина си Ротвайлер напада млада дама, докато разхожда домашния си любимец. Пострадало е кучето й и само благодарение на притекъл се преминаващ гражданин момичето не е пострадало.

Служители на общината започват издирване, но не намират животното.

След подаден сигнал за местонахождението Ротвайлера е упоен и заловен.

Свързахме се за коментар и с Николета Петкова. Ето какво споделя тя за случилото се:

Кучето ми е наранено и нахапано, лекуваме го. Виеше цяла вечер от болка. Преживяхме ужас и стрес. Надявам се, че след огласяване на това стопанина му да го потърси и понесе цялата отговорност за безотговорното си деяние. Изхвърлянето на домашни любимци на улицата е престъпление и е опасно за всички нас. Понякога това отношение е заплаха за здравето и живота на всички ни.
Благодарна съм за намесата на г-н Асен Емилов, който ни спаси. Добре, че беше този ЧОВЕК!  Благодаря и за предприетите мерки от страна на Община Нови пазар.

Реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Нови пазар са разписани в Н А Р Е Д Б А ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР.

В нея са регламентирани взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за защита на животните, собствениците на животни-домашни любимци и останалите жители на Община Нови пазар.

В раздел V. МЕРКИ ПРИ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КУЧЕ-БЕЗСТОПАНСТВЕНО ИЛИ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ Чл. 20. (1) При подаден писмен сигнал за случай на нападение срещу човек или друго животно от куче – безстопанствено или домашен любимец с известен собственик и/или адрес на отглеждане се прилагат разпоредбите на чл. 114, ал. 3 от Наредба № 41/10.12.2008 г. на МЗХ и се извършва проверка на място от смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на настоящата наредба, които процедират, съгласно изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и настоящата наредба;
(2) При нанесени от кучето (безстопанствено или домашен любимец) телесни повреди, се изготвя протокол. При необходимост се изискват медицинско свидетелство и свидетелски показания: т. 1. При ухапване на физическо лице или животно компаньон от страна на домашно куче от порода, подробно изброени в чл. 12, ал. 1, както и от друго едро домашно агресивно куче с известен собственик, собственикът на кучето се глобява. При застрашаване живота на пострадалото лице или животно, констатирано със съответния медицински документ, кучето се отнема принудително от собственика и се подлага на евтаназия съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. т. 2. При ухапване на физическо лице или животно компаньон от страна на домашно куче с неизвестен собственик н/или адрес на отглеждане, общинската администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и собственика към ОДБХ и съответното полицейско управление. След установяване на адреса и собственика се процедира по реда на предходната т. 1. т. 3. При ухапване на физическо лице или животно компаньон от страна на безстопанствено куче то се залавя и бива настанено в приют, където се сформира комисия, която извършва анализ на поведението на кучето и излиза с протокол с констатации за агресивно поведение или липса на такова. Комисията включва: ръководител улов на безстопанствени животни, ветеринарен лекар, представител на организация за защита на животните. След приключване работата на комисията се процедира съгласно разпоредбите на ЗВМД и ЗЗЖ.

В тези случаи Наредбата предвижда следното:
„За констатирани нарушения по чл. 20, ал. 2, т. 1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба, която за физическите лица е до 1 000.00 лв., а когато кучето е собственост на юридическо лице и/или грижите и отглеждането му се извършва от юридическо лице на същото се налага санкция в размер до 3 000,00 лв.”

Целият текст на Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Нови пазар ще намерите на:
https://novipazar.acstre.com/assets/Files/FileType_14/Naredba_kucheta.pdf

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ТВОЯ РЕКЛАМНА СТРАНИЦА


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на рекламна страница, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.