РИОСВ Шумен направи 141 проверки през октомври и събра 3043,64 лв. от санкции

Експертите от РИОСВ Шумен са направили 141 проверки през октомври. От тях планови са 70, а извънредните – 71. В рамките на осъществения контрол са дадени 46 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и са проверени 6 сигнала – 4 обработени и 2 за предстояща проверка.

През месеца са извършени 36 проверки на генератори и фирми, извършващи дейност с отпадъци (транспортиращи или третиращи). Направени са и 15 извънредни проверки на търговски обекти, които са във връзка с писмо от МОСВ относно пуснатите на пазара полимерни торбички. При проверките се установи, че фирмите водят редовна отчетност и отпадъците се предават на фирми с документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Не е констатирано наличие на полимерни торбички, които не изпълняват едновременно изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредба за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса.

През същия период са извършени и 5 комплексни проверки и една извънпланова по заповед на директора на РИОСВ Шумен. В тях се включват: “Месни продукти Т” ЕООД, Здравец „Месни продукти” ЕООД, Здравец (извънпланова); “МЕГГЛЕ България“ ЕООД, Шумен; Екомакс ООД, Шумен; “Херти” АД Шумен и ЕСТ Трейд ООД, Търговище. При проверките не са установени нарушения на екологичното законодателство и на действащите разрешителни режими и документи. За проверката на “Местни продукти” ООД е установено нарушение по отношение на водите за незаконно заустване в р. Здравешка. От дадените предписания има неизпълнени в определения срок, а за нарушенията предстои съставяне на АУАН.

Общо събраните суми от РИОСВ Шумен за октомври са 3043,64 лв. Общо 2434,92 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са: община Шумен –1232,06 лв.; община Попово – 744,00 лв.; община Каспичан – 438,86 лв.

През октомври директорът на РИОСВ Шумен е издал 4 наказателни постановления на обща стойност 4600 лв. Издадени са и 2 наказателни постановления за наложени текущи месечни санкции за наднормено замърсяване на отпадъчните води от предприятия на обща стойност 232 лв.

Източник: Пресцентър РИОСВ – Шумен
Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *