РИОСВ – Шумен засилва контрола за новия отоплителен сезон

РИОСВ ще засили контрола по спазване на нормативните изисквания за недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци във връзка с предстоящия отоплителен сезон. Стриктно ще се следи спазването на изискванията при предаване на отпадъци с цел изгаряне. Наредбата регламентира това да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ за изгаряне на отпадъци по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Особено внимание при проверките ще се обръща на нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил, дървени дограми и други лесно запалими материали, тъй като това е процес, при който се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни. Като отпадъци могат да бъдат окачествени и употребяваните дрехи, които са предназначени за подготовка за повторна употреба, т.е. дейности като сортиране, отстраняване на замърсявания, пране.

До 5 000 лв. е глобата, която ще се налага на физически лица при констатиране на нерегламентираното изгаряне на отпадъци. Санкция от 1 400 до 4 000 лв. предвижда закона за едноличните търговци или юридическите лица, които нерегламентирано изгарят или извършват друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци (например за излезли от употреба гуми и употребявани дрехи).

Имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. ще се налага на търговците или юридическите лица, за същата дейност, но за изхвърлянето на опасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нерегламентираното изгаряне на опасни отпадъци (например за отработените масла и отпадъците като стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества, както се класифицират боядисаните дограми).

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *