пожарна, пожар

РДПБЗН – Шумен: отговорно поведение сред природата и в местата с повишена пожарна опасност

През последните две седмици на територията на страната възникнаха няколко сложни полски и горски пожара на голяма територия, изискващи намесата на много пожарникари и техника за ликвидирането им.

От началото на месец юли 2021 година, на територията на Област Шумен са възникнали общо 104 произшествия, като пожарите са 34. От тях 2 са в житни блокове, като са унищожени 73 дка посеви.

Дейността на Районните служби за пожарна безопасност и защита на населението се затруднява от големия брой възникнали пожари и продължителното време, нужно за ликвидирането им.

Заради това напомняме, че е категорично забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии извън определените за целта места, както и на стърнища и суха трева като санкциите за нарушителите са в размер от 200 до 2 000 лв.

Изрично се забранява паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви със зърнено житни култури и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата, както и паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

През целия пожароопасен сезон служителите от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен осъществяват засилен контрол за спазване изискванията за пожарна безопасност от страна на всички юридически и физически лица – собственици и ползвателите на горски територии и земеделски земи, както и лицата пребиваващи или извършващи дейности в близост да тях.

За да се намали риска от пожари през летния сезон е необходимо:

– Да не се пали огън на открито във ветровито време.

– Да се проявява изключителна предпазливост при палене на огън за битови цели в селските дворове. Огнището трябва да бъде обезопасено!

– Огънят следва да бъде обилно загасен с вода и засипан с почва, пясък или друг инертен материал.

– Да се почистят сухата растителност и горимите отпадъци на разстояние 5 метра около сгради, вили, открити складове, промишлени, търговски обекти и стопанските дворове и сеновали.

– Да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, треви в междублоковите пространства, където има паркирани много автомобили, както и близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.

– Изключително опасно е изхвърлянето на фасове от балкони, както и в близост до горски и земеделски площи, както и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа.

Призоваваме гражданите за отговорно поведение сред природата и в местата с повишена пожарна опасност.

При пожар в дома, в двора, в полето или в гората, незабавно съобщете на телефон 112.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.