Иван Ганчев председател ОБС Нови пазар

Първата сесия на ОБС Нови пазар за годината ще е при открити врати

На 28 януари 2021 година от 13:30 часа ще се проведе първата сесия за тази година на Общински съвет Нови пазар, при открити врати.
За това съобщава Иван Ганчев – председател на Общински съвет, гр. Нови пазар.

“С оглед важността на точките и специално приемането на бюджета на Община Нови пазар за 2021 година, както и Капиталовата програма решихме да организираме сесията при открити врати.

Сесията ще се проведе в зрителната зала на Народно читалище „ Христо Ботев-1872г.”, гр. Нови пазар.
Идеята ни е да имат възможност, макар и за ограничен брой граждани да присъстват на тази важна сесия. Ще си позволим да допуснем до 30% посетители в залата, при строго спазване на всички санитарни и противоепидемични мерки, посочени в Заповед № РД -01-675/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Апелирам всички граждани, които ще присъстват да носят маски, и да спазват физическа дистанция, като за целта да се настаняват на посочените от нас места.

За нас е важно да имаме контакт с гражданите на общината и всяко обсъждане, въпрос и предложение ще е от взаимна полза“, завършва г-н Ганчев.

Заседанието ще се проведе при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Нови пазар през 2021г.
2. Създаване на Общинско предприятие “Нови пазар”, приемане на правилник за дейността му и вливане в него на дейности: Осветление на улици и площади, Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионалното развитие, Озеленяване, Чистота, Пазари и тържища.
3. Утвърждаване на Проект за бюджет на Община Нови пазар за 2021 година.
4. Приемане на Разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2021 год. в Община Нови пазар.
5. Приемане на Отчет за изпълнение на Решенията, приети от Общински съвет Нови пазар, за периода 01.07.2020 год. – 31.12.2020 год.
6. Отчет за дейността на Общински съвет Нови пазар и неговите постоянни комисии, за второто шестмесечие на 2020 год.
7. Приемане на План за работа на Общински съвет Нови пазар за първото шестмесечие на 2021 год.
8. Приемане на Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Нови пазар за 2020 година.
9. Вземане на решение за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на сладолед и хладилник за вода и безалкохолни напитки.
10. Вземане на решение за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост.
11. Питания.
12. Предложения и въпроси от жителите на Община Нови пазар

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *