Проект „Светът на детството – приказка с щастлив край“ (снимки, видео)

За поредна година, Община Нови пазар беше домакин на работна среща за учредяване на координационен механизъм за подобряване на достъпа до здравни услуги на здравно неосигурената бременна жена.

Водещ и модератор на срещата беше г-жа Майя Грозданова – консултант на Уницеф за България.

Гости на този форум бяха: г-н Георги Георгиев – кмет на Община Нови пазар – , г-н Ивайло Петров – Заместник кмет „ХП и ППС”, г-жа Айсел Исмаил Руфад – Заместник кмет „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС” и г-н Иван Ганчев – Председател на Общински съвет.

В краткото си приветствие, Кметът на Община Нови пазар сподели, че тази социално насочена политика би трябвало да продължава да се развива и допълва занапред. Проблемите си имат решение, но само с правилна стратегия и постоянство.

В заключение той заяви: „От страна на Община Нови пазар винаги ще имате нашата подкрепа за подобряване на тази социална услуга.”

Проектът „Светът на детството – приказка с щастлив край“ на ЖРС „Хаячи“ е изпълняван по проект „С грижа от 0 до 3“ за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност от фондация „Тръст за социална алтернатива“ с финансиране от фондация „Отворено общество“.

Представянето на проекта „Светът на детството – приказка с щастлив край“, както и основните цели, бе направено от г-жа Мария Христова.

С резултатите от направени проучвания: кабинетно и теренно, както и определяне на добрите практики по прилагане на Наредба 26 ни запозна г-жа Нуртен Джевджетова.

Бе представен и проекта на КНО Търговище, който е партньор на сдружението.

Видео: ТВ програма „Часът на Нови пазар“

ОСНОВНИТЕ ДИСКУТИРАНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИТЕ БРЕМЕННИ ЖЕНИ БЯХА:

Непроследяване на развитието на бременността при 90% от здравно неосигурените жени, които от своя страна са над 70% от всички ромски жени от общността.
Огромна част от здравно неосигурените жени не проследяват бременността си при специалист „акушер- гинеколог”, нито правят необходимите изследвания, гарантиращи правилното й протичане.

При наличието на сериозен проблем, някои от тях се обръщат към кабинета на Спешна помощ, но най-често здравно неосигурените бременни жени получават лекарски грижи направо при раждането. Това създава предпоставки за раждане на недоносени или увредени деца, както и риск от фатални последици за майките; риск за лекарския екип в Родилно отделение, който работи „на сляпо” и се бори с проблеми, за които носи професионална отговорност.

Необходимостта от здравна профилактика на неосигурените бременни жени.
Тежките икономически и битови условия, в които живеят повечето от тези жени, до голяма степен предопределят това, че те системно са неглижирали своето здраве. В резултат, повечето от тях страдат от инфекции, анемия, липса на важни витамини и минерали, които допълнително застрашават нормалното протичане на бременността и предпоставят необходимостта от редовна здравна профилактика – прегледи, изследвания, лечение при тези рискови пациенти.

Непознаване и неприлагане на възможностите на законодателството. От 2007 година държавата е предвидила в своя Наредба № 26 на Министерство на здравеопазването по 1 безплатен преглед и изследвания за всяка неосигурена бременна жена. Практиката показва, че тази Наредба не се познава от пациентите в общините; успоредно с това акушер-гинеколозите не са заинтересовани и не информират идващите при тях неосигурени жени за тази възможност.

Другият много важен проблем сред общността, с която ще се работи е липса на информация, ниска здравна култура и езикова бариера. Когато едно население не е информирано, то не може адекватно да реагира на ситуации, на потребностите си, да промени нагласите си, да осъзнава неосъзнатото –проблемите и начина на решаването им. А пък когато няма кой да информира или няма такова желание, тогава проблемите продължават и даже се задълбочават.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *