Нови пазар Община

Продължава предоставянето на Патронажна грижа в община Нови пазар

Продължава предоставянето на Патронажна грижа в община Нови пазар, чрез Компонент 4

Община Нови пазар е бенефициент по Проект „Патронажна грижа в община Нови пазар” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0015 лева със срок на изпълнение 10.06.2019 – 10.12.2020 година.

Сключено е допълнително споразумение за продължаване на проектните дейности с още 6 месеца до 10.06.2021г. При капацитет 54 потребители, към настоящият момент проектът дава възможност да бъдат задоволени нуждите на над 65 потребители от община Нови пазар.

Същите получат качествена и адекватна на нуждите им патронажна грижа в рамките на до 2 часа дневно, чрез обучен екип от медицински специалисти, психолог, социален работник и санитари.

Проектните дейности продължават по Процедура BG05M9OP001- 2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ . Проект: BG05M9OP001-2.040-0015 „Патронажна грижа в oбщина Нови пазар“ е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *