Приеха стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община нови пазар

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Нови пазар за 2017–2019 година и Годишен план на дейностите ѝ прие на последното си заседание за месец юли Общинският съвет. Двата документа са в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищно образование и наскоро одобрената Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Шумен.

Структурата на образователната система в община Нови пазар обхваща 9 детски градини, 9 училища (2-средни, 4-основни, 1-помощно, 2-професионални гимназии) и център за подкрепа на личностното развитие (ОДК).

В документа се предвижда добрата практика в община Нови пазар за стимулиране и подкрепа на даровити деца и ученици да продължи. От началото на 2017 г. еднократно финансово стимулиране в размер на общо 2500 лв. са получили 39 ученици за класиране в национални и международни състезания в сферата на науката, изкуството и спорта.

Включени са още допълнително обучение по учебни предмети с акцент върху изучаването на на български език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е майчин, допълнителни консултации по учебни предмети извън редовните часове и логопедична работа с учениците.

Източник: FB страница на Ивайло Камаджиев – кмет на Община Нови пазар
Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *