Полиция

Полицията ще съдейства на лица без валидни лични документи да гласуват

Звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР- Шумен ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание.

В седмицата преди 14 ноември 2021г., когато ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България за Народно събрание , е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи / лична карта или личен/зелен паспорт/, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат , повреден, унищожен документ за самоличност / лична карта, личен /зелен/ паспорт или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2.  При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 12 ноември 2021г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо :

  1. Гражданите лично да подадат ОДМВР- Шумен, или по полицейските управление в Нови пазар, Велики Преслав и Каолиново за дните от 9 ноември 2021г. до 13 ноември 2021г. от 08:30ч. до 17:00ч. и на 14 ноември 2021г. от 08:30 до 19:00 часа. В случай, че работното време на съответното звено е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 13.11.2021 г. /събота/ и на 14.11.2021г. /неделя/. Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на гражданите по линия документи за самоличност.
  2.  Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверения може да се издаде във всяко РУ, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
    При евентуално провеждане на втори тур на избори за президент и вицепрезидент на Република България (21.11.2021г.) ще се издават нови удостоверения от 16.11.2021г. до 21.11.2021г. включително, съгласно начинът, описан по-горе.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 14 НОЕМВРИ 2021Г.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.