Подписаха договор: „Обновяване на зона за отдих в местност „Кирека“

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар – Каспичан“

Днес 13.08.2020г., в офиса на МИГ „Нови пазар – Каспичан”, председателят на сдружение МИГ „Нови пазар – Каспичан“ Иван Ганчев и кметът на община Каспичан Милена Недева подписаха Договор с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.283-S1 на МИГ „Нови пазар – Каспичан“, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г..

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „Община Каспичан” с наименование: „Обновяване на зона за отдих в местност „Кирека“. Проектното предложение е на стойност 54 656.00 лв.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 50 400,00лв.

МИГ Нови пазар – Каспичан

Facebook коментари
Твоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *