Победа за потребителите

Европейският парламент гласува Доклада за двойните стандарти в единния пазар, който обхваща не само храните, но и редица нехранителни стоки като козметика, тоалетни принадлежности и продукти за бебета. Това стана благодарение и на нашето участие, след като България, Румъния, Словения, Хърватия, Чешката република, Полша, Унгария и Словакия подписаха Обща позиция по Предложението за директива на ЕП и на Съвета относно нелоялните търговски практики по веригата за доставка на храни. В доклада се призовават производителите и търговците на дребно да дадат възможност на европейските потребители за достъп до продукти със същото качество на целия единен пазар, да се въведе лого върху опаковките, което да показва, че съдържанието и качеството на продуктите от една и съща марка са еднакви в различните държави членки.

Отговорностите на всяка държава

ЕП е убеден, че потребителските организации биха могли да дадат значителен принос за решаването на проблема с двойното качество и призовава ЕК и държавите членки да увеличат подкрепата си за националните организации на потребителите чрез финансови и правни механизми, за да могат те да изграждат капацитет, дейности по изпитване, сравнителни тестове и, заедно с компетентните органи, да проследяват и излагат на показ случаите на отклонения, засилен трансграничен обмен на информация между сдружения на потребители.

Държавите членки следва да гарантират, че компетентните национални органи притежават адекватен технически, финансов и човешки капацитет, за да осигурят ефективно правоприлагане; да предоставят на потребителите пространство за подаване на жалби и последващото им разследване и да ги информират във възможно най-голяма степен за техните права и възможности по отношение на прилагането на съществуващото законодателство и задълженията на търговците да ги информират относно състава и, когато е приложимо, произхода на продуктите.

ЕК трябва да набележи съществуващите национални стандарти за хранителни и нехранителни стоки в ЕС и да оцени тяхното значение за случаите на двойно качество в единния пазар. Националните органи за безопасност на храните да установяват за всеки случай поотделно дали предполагаемите дискриминационни практики са наистина незаконни, тъй като някои разлики в качеството се дължат на неприлагане на законодателството на ЕС.

ЕП призовава е за спешно разработване на механизми на равнище ЕС в специализиран център за мониторинг и надзор, при минимална бюрокрация, който да следи за състава и пропорционалното използване на съставки в идентично маркови и опаковани хранителни продукти и да оценява сравнителните лабораторни анализи за идентифициране на тези нелоялни търговски практики в търговията с хранителни продукти.

Парламентът подкрепя предложението на ЕК за „Нов търговски механизъм за потребителите”, в което е предвидено да се реши проблемът с различното качество на продуктите чрез изменение на член 6 от Директивата за нелоялни търговски практики, за да се посочи като подвеждаща търговска практика предлагането на продукт като идентичен на същия продукт, но с разлики в състава или характеристиките.

Асоциация “Активни потребители”
Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *