ток прекъсване

Планови прекъсвания на тока през месец април и май – график

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

По предоставена информация от Енерго Про – ЕРП Север за планови прекъсва-ния на доставката на електроенергия, Ви уведомяваме за следното:

От 06.04.2021 г. до 30.04.2021 г. в периода 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за дос-тавка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването по населените мес-та на община Нови пазар.
Прекъсванията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 15 мин. и се налагат поради подмяна на електромери.

От 19.04.2021 г. до 05.05.2021 г. в периода 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Нови па-зар в районите на „Стадиона“, „Добруджански квартал“, „Часовника“, „Пожарната“, „НИИЖ“, „Люксембургска градина“. Прекъсванията ще бъдат само през делничните дни от периода

От 20.04.2021 г. до 21.04.2021 г. В периода 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Нови па-зар – абонати захранени от трафопостове ДАП, Павидера, Академика, Промкомбинат, Цех стъкло, Мелница. .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в ра-йоните на гр. Нови пазар – Подстанция Нови пазар, Бензиностанция „Петрол“ към Каспичан, Оранжерия, Болница.

На 20.04.2021 г. в периода 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Нови па-зар – абонати, захранени от ТП „Оранжерия“ и ТП „Трейдфарма“ .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в ра-йоните на гр. Нови пазар – Подстанция Нови пазар, Бензиностанция „Петрол“ към Каспичан, Оранжерия, Болница.

От 20.04.2021 г. до 21.04.2021 г. в периода 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Нови па-зар – абонати, захранени от трафопостове ДАП, Павидера, Академика, Промкомбинат, Цех стъкло, Мелница .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в ра-йоните на гр. Нови пазар – Подстанция Нови пазар, Бензиностанция „Петрол“ към Каспичан, Оранжерия, Болница.

От 26.04.2021 г. до 20.05.2021 г. в периода 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Нови па-зар – ул. „Марица“, „Скобелев“, „Балкан“ , „Плиска“, „Мусала“, „Шипка“, „Любен Ка-равелов“, „Цар Петър“, „Ген. Гурко“. Прекъсванията ще са само в делничните дни от периода и в определени участъци от посочените улици поради реконструкция на мре-жата.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.