Активни потребители

Пенсията от А до Я

Асоциация “Активни потребители”, продължава да ни запознава със съветите на д-р Любомир Христов – пpeдceдaтeл нa УС нa Инcтитyтa нa диплoмиpaнитe финaнcoви ĸoнcyлтaнти.

Държавната пенсия е пожизнена, индексира се, т.е. запазва покупателната си способност в годините; наследява се частично – преживелият съпруг получава “вдовишка добавка”. Според проект за “регламентиране на фазата на изплащане”, пенсиите от УПФ ще се изплащат в различни варианти.

Вариантите са в две групи:

Пенсията от УПФ или ще е пожизнена, но няма да се наследява или ще се наследява, но няма да е пожизнена. При пожизнена пенсия, човек да почине и един ден след като пенсията му е отпусната, парите му остават в пенсионното дружество. При вариантите “еднократно или разсрочено изплащане”, пенсията не е пожизнена.

С други думи, парите могат да свършат преди да свърши времето на човека на тази земя. Има и комбиниран вариант – пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане – например 5 или 10 години. Ако човек почине преди изтичането му, наследниците получават пенсия до изтичане на тази гаранция.

В този вариант пенсиите от УПФ са по-ниски. Гаранцията не е безплатна. При всички варианти пенсията от УПФ няма да се индексира спрямо инфлацията и ще губи покупателна способност с годините.

Предвидено е пенсиите от УПФ да се “актуализират”, но условията за това са невъзможни за изпълнение и при всички случаи няма да догонват повишаването на цените. За изплащане на пенсиите от УПФ ще се начисляват такси.

Две пенсии са по-малко от една

Дали пенсията от УПФ ще замести намалението на държавната пенсия? Необходимото и достатъчно условие за това е едно: Доходността, получена по партида в УПФ да е по-висока от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната (СОДС) за целия период на осигуряване.

Става дума за доходността по личната ви партида, а не за пенсионните фондове. Личната ви доходност не се публикува, но може да се пресметне, ако имате данни за всяка от осигурителните си вноски и датите, на които са направени, както и за наличността по партида в края на последния месец.

Този резултат, пенсията от УПФ да замества намалението на държавната пенсия тогава и само тогава, когато доходността по партида в УПФ надхвърля темпа на нарастване на СОДС, произтича от формулата за изчисляване на държавните пенсии (чл. 70, КСО) и важи за пълен, 40 годишен период на осигуряване в ДОО и УПФ.

Този резултат е предопределен от КСО и е в сила докато чл. 70 от КСО не се промени. Ефектът „две пенсии са по-малко от една“ е вграден в КСО и не зависи от периода на осигуряване – 20, 30 или 40 г.

В действителност съотношението е точно обратното:

от края на 2001 до 30.09.2019 г. доходността получена от всички осигурени в УПФ винаги е значително по-ниска от темпа на нарастване на СОДС. Осигурените в УПФ са получили реална доходност по партидите си в размер на 0.2% или по 20 стотинки на всеки 100 лв., внесени в УПФ.

В същото време СОДС е нараствал реално с по 4% годишно или по 4 лв. на всеки 100 лв. осигурителен доход. Започналите да се осигуряват през 2012 г. са получили най-високата доходност от по 1.20 лв. годишно на 100 лв., внесени в УПФ.

В същия период, обаче СОДС е нараствал с 5.9% годишно. След 2016 г. реалната доходност в УПФ се срива, а растежът на СОДС остава над 5%. Доходността на осигурените в УПФ изостава от растежа на СОДС за последните близо 18 години толкова много, че това не може да бъде наваксано до 2042 г., когато ще се пенсионират първите, които са се осигурявали 40 години в УПФ.

Пример

Ако приемем, че човек се е осигурявал върху средната за страната работна заплата през целия период 2001 – 2041 г., то очакваните пенсии са:

Пенсия от ДОО в пълен размер

– 46% от последната заплата на човека

– Две пенсии, намалена от ДОО плюс пенсия от УПФ – 41% от последната заплата. Две пенсии ще са повече от една, независимо от доходността по партида в УПФ само за тези, които са се осигурявали 40 години подред върху максималния осигурителен доход.

Причината е, че тяхната държавна пенсия трябва да е по-висока, но те ще получат най-много максималната държавна пенсия, равна на 40% от максималния осигурителен доход в годината на пенсиониране (40% от 3 000 лв. = 1 200 лв. максимална пенсия през 2020 г.).

Изчислената държавна пенсия на човек, който се е осигурявал винаги върху минимална работна заплата ще е по-ниска от минималната. Този човек, обаче, ще получава минималната държавна пенсия (250 лв. месечно от 1 юли 2020 г.).

Той няма да е натрупал достатъчно средства по партида, за да получи пенсия от УПФ, но при пенсиониране ще си получи парите на куп.

Асоциация “Активни потребители”

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *