От 28 МАРТ започва раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти от Българския червен кръст

От 28 МАРТ започва раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти от Българския червен кръст. Раздаването ще продължи до 27 АПРИЛ и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти:

1. Лютеница – 4 бр. х 0,500 кг
2. Доматено пюре – 2 бр. х 0,400 кг
3. Грах зелен стерилизиран – 4 бр. х 0,800 кг
4. Рибни консерви – 7 бр. х 0,160 кг
5. Леща – 7 бр. х 1,0 кг
6. Пчелен мед – 2 бр. х 0,500 кг
7. Бисквити – 6 бр. х 0,200 кг

В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:

Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016 г.;

Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;

Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;

Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м. октомври 2016 г.;

Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м. октомври 2016 г.;

Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.;

Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

Раздаването ще се извършва в складовата база на Професионалната гимназия по селско стопанство на ул. „Плиска”21 , като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и лична карта.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПУНКТА: от 9,30 ч. до 12,00 ч. – от 13,00 ч. до 17,00 ч.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *