проект за грижа за лица с умствена изостаналост

От 01.12.2021 г. стартира социалната услуга за грижа за лица с умствена изостаналост

Община Нови пазар разкрива социалната услуга Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Памукчии. Считано от 01.09.2021 г ., съобщиха от общинския пресцентър.

Община Нови пазар подписа договор BG05M9OP001-2.90-0010- C01 с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните хора и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца. В рамките на първите три месеца от изпълнението на проекта ще бъдат осъществени подготвителни дейности, както и дейности по доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване.

От 01.12.2021 г. ще стартира дейността по предоставяне на самата услуга, като в продължение на 12 месеца един директор на 8 часов работен ден; четири санитаря на 8 часов работен ден; три медицински сестри на 4 часов работен ден; двама социални работника на 4 часов работен ден; един работник поддръжка на 8 часов работен ден; трима психолога на 4 часов работен ден и един пазач-портиер на 6 часов работен ден ще полагат грижи за петнадесет лица, с умствена изостаналост на възраст над 18 години, които ще бъдат изведени от специализирани институции и настанени в Центъра.

Социалната услуга ще създаде среда за живот, близка до семейната, при която лицата ще получават необходимата им индивидуална подкрепа за водене на относително независим живот.

Персоналът, който ще се грижи и работи с потребителите с професионалната си подкрепа ще им осигури емоционална и психическа стабилност.

Потребителите ще бъдат социализирани и приобщени към общността. Общата стойност за изпълнение на проекта е 272 000 лв. безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.