ОДМВР- Шумен: Скок на престъпността в Шуменско

За първото полугодие на 2017 г. в ОДМВР- Шумен са регистрирани 1078 престъпления спрямо 1008 за същия период на 2016 година, което е увеличение с 6.94 %. Регистрираните 59 престъпления против личността са с 11 повече от миналия период – или увеличение от 22.92 %.

През периода е регистрирано 1 умишлено убийство, а през първото полугодие на 2016 година няма регистрирано.

При телесните повреди се отчита увеличение с 10.81 % – 41 спрямо 37 бр. за първото полугодие на 2016 г. Няма регистрирано противозаконно лишаване от свобода, при едно за предходния отчетен период.

При престъпленията против собствеността се отчита тенденция на устойчивост, нараснали са незначително с 1.75 %. Те са 434 броя спрямо 401 броя за предходния период. При грабежите се наблюдава значително увеличение с 14 %. Регистрирани са 8 грабежа, спрямо 7 за първите шест месеца на предходната година. При кражбите се отчита увеличение. Регистрирани са 328 кражби спрямо 285 за предходния отчетен период. Увеличение има при взломните и домови кражби. Регистрираните измами по криминална и икономическа линия са 33, спрямо 49 за миналата година.

При престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителна система се наблюдава намаление с 14.39 %. Регистрираните престъпления са 113 спрямо 132 за предходния отчетен период. През периода са регистрирани 15 престъпления с акцизни стоки, спрямо 20 за първите шест месеца на 2016 година.
Иззети са 13815 къса цигари и 94 ,290 кг. тютюн и 220 литра алкохол без акцизен бандерол. За същия период на 2016 година са иззети са 30646 къса цигари, 59 ,790 кг. тютюн и 220 литра алкохол без акцизен бандерол.

Няма регистрирани престъпления против данъчната система и по смисъла на чл. 250-252 от НК /лихварство/. През първите шест месеца на 2017 г. са регистрирани 3 престъпления против интелектуалната собственост.

Броят на регистрираните корупционни престъпления за първите шест месеца на 2017 г. е 14, спрямо 16 за първото полугодие на 2017 г.

При общоопасните престъпления се отчита увеличение 23.61 %. През първото полугодие на 2017 г. са регистрирани 379 престъпни деяния от този вид, а за 2016 г. – 306.

За първите шестмесечни периоди на 2017 г. и 2016 г. няма регистрирани взривявания. През отчетния период на 2017 г. са регистрирани 15 палежи (пожари с неустановени причини, за които са образувани досъдебни производства), за отчетен период 2016 г. са регистрирани – 7.

Регистрирани са 4 престъпления, свързани с културно-историческото наследство на страната.

През периода са разкрити 529 от регистрираните престъпления, което е 49.07 % на разкриваемост. За предходния отчетен период са разкрити 464 от регистрираните деяния, което е 46.03 %.

Увеличението на процента на разкриваемост е с 3.03 пункта. През периода са установени 494 извършители на престъпления, срещу 454 за същия период на 2016 г. По видове престъпления се отчита следната разкриваемост – при престъпленията против собствеността – 192 разкрити, при грабежите 7, при кражбите – 159. Разкрити от регистрираните са 240 общоопасни престъпления или 63.66 %.

За първите шест месеца на 2017 г. в ОД на МВР – Шумен са регистрирани 36 престъпления, свързани с наркотични вещества, разкритите са 8. За същия период на 2016 г. регистрираните престъпления, свързани с наркотични вещества са 22., като разкритите са 8.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *