Община Нови пазар

Обявявиха процедура по проект „Патронажна грижа + в община Нови пазар” за подбор на нови потребители

Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Нови пазар” , Община Нови пазар обявява процедура за подбор на нови потребители от община Нови пазар, които са с ограничения и невъзможност за самообслужване

За това информират в сайта на Община Нови пазар.

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.05.2021г. в община Нови пазар стартира Проект “ Патронажна грижа + в община Нови пазар “ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Над 54 възрастни хора и лица с увреждания ще ползват интегрираните социално-здравни услуги, в рамките на 12 месеца считано от 01.07.2021 г..

Програмата е отворена за нови потребители от община Нови пазар, които са с ограничения и невъзможност за самообслужване:

Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
Хора с увреждания;
Възрастни в риск.
„Възрастен в риск” е лице, което е:
– в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
– самотен/ни родител/и с дете/деца до 12 г., в невъзможност да оставят децата си сами.

Подборът на потребителите по Проект “ Патронажна грижа + в община Нови пазар “ ще бъде извършен от Общината, съобразно наличната информация и заявена необходимост по проекта, след предварително изготвена социална оценка.
Лицата, които ще бъдат ангажирани с посещения по домовете на потребителите, ще бъдат снабдени с подходящ удостоверителен документ, издаден по съответния ред от Общината, с който да удостоверяват служебните си ангажименти както пред контролни органи, така и пред потребителите (с цел превенция от злоупотреби тип „измами“).

Място и срок за подаване на документи за участие:

Заявленията, заедно с придружаващите ги документи се подават от 20.05.2021 г. до 28.05.2021 г. всеки работен ден от 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 ч. лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

В сградата на Община Нови пазар – гр.Нови пазар, ул. „Васил Левски” №3, Деловодство – в Информационния център.
Лицата, поставени под задължителна карантина могат да заявят необходимост от ползване на услугата на тел : 0884891889 Мария Димитрова-гл. експерт „СДЗ” и ръководител на проекта.
документите са достъпни и на интернет страницата на Община Нови пазар –https://novipazar.acstre.com/
За повече информация на тел : 0884891889 Мария Димитрова-гл. експерт „СДЗ” и ръководител на проекта.

• Заявление за кандидатстване за потребител
• Декларация за съгласие за обработка на личните данни
• Декларация за участие в други програми

Facebook коментари



Твоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.