Нови пазар Община

Община Нови пазар спечели проект в социалната сфера на стойност 403 171 лв.

Община Нови пазар спечели поредния проект в социалната сфера по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, „Патронажна грижа+ в Община Нови пазар” на стойност 403 171, 45 лв. Предстои сключване на административен договор с договарящия орган. Продължителността на проекта е 14 месеца, като социалните услуги ще се предоставят в рамките на 12 месеца, информират от институцията.

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Проектът ще даде възможност да се осигури изграждане на мрежа от услуги в домашна среда и ще осигури предоставянето на почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Съобразно индикативния брой потребители определени за всяка община за включване в проекта се предвижда минимум 54 лица да ползват интегрираната социално – здравна услуга.

Второто направление, по което ще се изпълняват дейности е свързано с подпомагане на социалните услуги на територията на общината, като е предвидено следното:

• осигуряване на лични предпазни средства на персонала в социалните услуги;

• въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;

• тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19 при нужда;

• осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).

Предвижда се да се назначи следния персонал:
По направление 1: координатор, социален работник,шофьор, медицински сестри-2 бр. на трудови договори 4 ч., санитари – 6 бр, психолог и социален работник на граждански договор.
По направление 2 се предвижда да се назначат 18 чистач/хигиенисти, които ще бъдат разпределени в наличните социални услуги в общината делегирани от държавата дейности.

Вижте още във видеото на ТВ програма „Часът на Нови пазар“:

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *