Нови пазар Община

Община Нови пазар разкрива 18 нови социални длъжности

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжностите: „Организатор”, „Социален работник” и „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”
Община Нови пазар в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги
О Б Я В Я В А,
че от 19.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност:
1. Организатор на социалната услуга „Асистентска подкрепа” – 1 бр.
2. Социален работник на социалната услуга „Асистентска подкрепа” – 1 бр.
3. Социален асистент за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” -16 бр.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в нетрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
• лица в нетрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжностите „Организатор”, „Социален работник” и „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:
1. Заявление – декларация (по образец):
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография;
4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
6. Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжностите „Организатор” и „Социален работник” ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден.
С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители.
Документи от кандидатите за заемане на длъжностите за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 19.01.2021 г. в „Информационния център“, в сградата на Община Нови пазар, ул. „Васил Левски“ №3, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат получени в Информационния център на Община Нови пазар и изтеглени от официалната интернет страница на Община Нови пазар на адрес: https://novipazar.acstre.com/ .

За допълнителна информация тел. 0884 891889 – Мария Димитрова –главен експерт „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Нови пазар.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ФИРМЕН САЙТ


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на фирмен сайт, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.