Община Нови пазар

Община Нови пазар приема документи за социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
Община Нови пазар в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги
О Б Я В Я В А,
че от 18.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:
• Заявление-декларация /по образец/;
• Документ за самоличност (за справка);
• Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
• Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.
Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 18.01.2021 г. в „Информационния център“, в сградата на Община Нови пазар, ул. „Васил Левски“ № 3, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат получени в Информационния център на Община Нови пазар и изтеглени от официалната интернет страница на Община Нови пазар на адрес: https://novipazar.acstre.com/ .

За допълнителна информация тел. 0884 891889 – Мария Димитрова –главен експерт„Социални дейности и здравеопазване“ в Община Нови пазар.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *