Компостер

Община Нови пазар предоставя 200 броя компостери на жителите от общината

Община Нови пазар ще предостави 200 броя компостери на жители от общината, чийто имот е с дворна част и зелени площи, информират от институцията. Снимката е илюстративна.

Съоръженията ще бъдат раздадени на първите заявили желание, като за целта всеки желаещ трябва да подаде заявление по образец или в свободен текст на гише в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица на адрес: община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. “Васил Левски” № 3 или на Е mail – адреси: npazar@icon.bg, p.atanasova@novipazar.bg

Задължително посочете име, адрес, телефон за връзка и желание да получите безплатно 1 бр. компостер.

Целта е повече домакинства да имат възможност да опитат домашно компостиране. За един двор се допуска разполагането на не повече от 1 бр. компостер. Следователно от един адрес е допустимо подаването на заявление само от един жител. Всеки компостер ще бъде придружен с инструкция за използване и предаден срещу подписан приемо-предавателен протокол.

Един компостер е с вместимост 380 литра и е изработен от пластмаса. Почти две-трети от отпадъците, генерирани в домовете, се състоят от органични компоненти (растителни обелки, стари плодове и зеленчуци, утайки от кафе, пакетчета от чай, черупки от яйца, слама, стърготини, трева, шума, цветя и др.). Домашното компостиране е един изпитан метод за оползотворяване на биоразградимите отпадъци с получаването на компост, подходящ за обогатяване на градинската почва. Това, от своя страна, е много добра алтернатива на изхвърлянето на тези отпадъци в общия поток от битови отпадъци.

Домашното компостиране е процес, който изисква време и желание и има своите специфики. Предоставяме възможност с право 6 месеца след получаването му да го върнете на Oбщината, за да бъде пренасочен към друг желаещ. Община Нови пазар също има право да провери дали съоръжението се използва по предназначение и да го пренасочи към друг адрес.

Ако искате да водите по-екологосъобразен начин на живот, с намалено генериране на отпадъци, а в същото време да произвеждате и нещо полезно за Вашата градина като компост, заявете своето желание до 30 март 2021 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИ ПАЗАР

Чрез тези връзки можете да изтеглете: Заявление по образец и НАРЪЧНИК ПО ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *