Доброволци

Община Нови пазар открива процедура за набиране на доброволци

О Б Я В А

Община Нови пазар с административен център град Нови пазар открива процедура за набиране на доброволци за попълване състава на Доброволното формирование на територията на общината за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на общината.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Критерии:
Доброволците трябва да отговарят на следните изисквания:
– да са навършили 18 години;
– да са завършили средно образование;
– да са клинично здрави, което се доказва с медицинско свидетелство;
– да са психически здрави, което се доказва със справка от психодиспансера в град Шумен;
– да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
„Доброволец” може да бъде всяко лице, независимо от трудовото или служебното му правоотношение.
С одобрения кандидат за доброволец се:
– сключва договор;
– осигурява обучение и екипировка;
– застрахова срещу злополука;
– осигуровка за всички социални рискове.
Доброволецът не е длъжен да изпълнява задълженията си в случаите, когато той или членове на неговото домакинство са непосредствено засегнати от бедствия, като своевременно уведоми кмета на общината.

Възнагражденията на доброволците се определят съобразно извършените дейности, както следва:
– 100% от минималната часова работна заплата за страната – за обучение с продължителност до 10 дни, пропорционално на часовете на обучението;
– 200% от минималната часова работна заплата за страната – за изпълнение на
спасителни задачи за защита при бедствия до 20 дни, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите.

Желаещите кандидати подават заявление и формуляр за кандидатстване в Информационния център в сградата на Общинска администрация, град Нови пазар, ул. „Васил Левски”№ 3, всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа.
Краен срок за подаване на заявления – 15.12.2020 г.

Документи за кандидатстване:
1. Заявление – по образец; https://novipazar.acstre.com/assets/2020/zaqwlenie%20-%20prilogenie%201.pdf
2. Формуляр за кандидатстване; https://novipazar.acstre.com/assets/2020/formulqr-%20prilogenie%202.pdf
3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво
4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Диплома за завършено образование;
7. Писмено съгласие на работодателя за заетите по трудово или служебно правоотношение;
8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
9. Други дипломи или свидетелства за курсове и подготовки, доказващи допълнителните умения на кандидата (заварчик, оксиженист, рязане с моторен трион, умения за работа с височинна екипировка, медицинско образование и др.)

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ТВОЯ РЕКЛАМНА СТРАНИЦА


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на рекламна страница, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.