ВАЖНО!
Нови пазар Община

Община Нови пазар и МТСП с допълнително споразумение за безвъзмездна помощ за възрастни хора и лица с увреждания

Обявление

Община Нови пазар и Министерство на труда и социалната политика сключиха Допълнително споразумение към Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0015-С01 по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.

Допълнителното споразумение е в изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.101-0120 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“., финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд.

Общата цел на Процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19, община Нови пазар се налага да мобилизира допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период. Капацитета, който е определен за Община Нови пазар за предоставянето на услуги по домовете е 87 лица в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната.

Дейността е насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, възрастни в риск, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

От днес 20.05.2020 г. в изпълнение на дейностите по договор BG05M9OP001-2.101-0120 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3” са назначени общо 19 сътрудници социални дейности и един технически организатор.

Услугите за лицата по домовете ще включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Общия размер на допълнително отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на 142 245,00 лв., 85 % от които са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15 % са национално съфинансиране.
Проектните дейности са със срок до 31.12.2020 г.

Община Нови пазар

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ТВОЯ РЕКЛАМНА СТРАНИЦА


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на рекламна страница, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.