Община Нови пазар започва ремонтно-възстановителни дейности по река ”Еневска”

Община Нови пазар стартира извършване на ремонтно-възстановителни дейности за привеждане на река ”Еневска” в изправност, съобщават от общината.

През месец август 2020 година ще започне реконструкция на мостовото съоръжение.

Заложени са дейности за почистване и профилиране на отвора и преоформяне на руслото на реката в обсега на съоръжението, както и изцяло възстановяване на каменната зидария, като допълнително ще се положи хидроизолация.

Асфалтобетонната настилка ще се подмени и съобразно изискванията ще се монтира вертикална сигнализация, като се положи и хоризонтална маркировка.

На снимките: Кмета на село Енево – Антон Борисов

Река ”Еневска” преминава през село Енево. Местоположението на дерето е от ул.”Шипка” до ул.”Хан Крум”. Дължината на участъка на реката, преминаваща през селото е около 850 метра.

В реката се вливат предимно скатни води, прииждащи от земеделски земи и местността „Станата“. В следствие на минали наводнения, мостовото съоръжение, намиращо се в края на село Енево, по което се преминава на юг в посока бензиностанция „Шел”, е с нарушена облицовка, на лице е обрушване и свличане на елементи от конструкцията на водостока. В следствие на това е нарушено свободното оттичане на водата, което е предпоставка за задържане на наноси и тиня и е причина при по-високи води да се заливат жилищни и селскостопански сгради и земеделски земи.

Река „Еневска” попада във водосборната област на река Провадийска и е включена в Плана за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление. Регистрирана е с риск от наводнения със степен „ВИСОКА”.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ТВОЯ РЕКЛАМНА СТРАНИЦА


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на рекламна страница, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.