Община Нови пазар възобновява кампанията за събиране на опасни отпадъци

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР,

Община Нови пазар организира кампания за безвъзмездно събиране на опасни отпадъци от домакинствата чрез мобилен пункт, в който всеки жител може да предаде следните отпадъци:

√ бои, лакове, лепила, разтворители, грундове, спирачни течности, антифризни течности
√ луминесцентни лампи, живачни термометри, енергоспестяващи лампи
√ излязло от употреба оборудване (климатици, хладилници, фризери)
√ различни видове масла (моторни, хидравлични, смазочни, трансмисионни)
√ Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества
√ Лекарства с изтекъл срок на годност
√ Батерии и акумулатори
√ Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ( телевизори, монитори, видео, телефони, факсове, касетофони, радио, фотоапарати, апарати за кръвно, таблети, микровълнови печки, кухненски везни, хлебопекарни, кухненски роботи, тостери)
√ Дървесина, съдържаща опасни вещества
√ Пестициди

Мобилния пункт ще бъде разположен на паркинга на общинска администрация ул.”Васил Левски” № 3, гр. Нови пазар, а в останалите населени места пред кметствата.

Графика за маршрутите за събиране на отпадъците през месец МАЙ 2020г.е следния:

• 20.05.2020г. – пред кметствата
– с.Енево (9:30ч.), с.Стан (12:00ч.), с.Зайчино ореше (14:00ч.);

• 21.05.2020г. – пред кметствата
– с.Памукчи (9:30ч.), с.Сечище (10:30ч.), с.Преселка (12:00ч.), с.Тръница (12:45ч.), с.Писарево (13:30ч.), с.Мировци (14:30ч.);

• 22.05.2020г. – пред кметствата
– с.Стоян Михайловски (9:30ч.), с.Жилино (11:00ч.), с.Войвода (12:00ч.), с.Избул (13:15ч.), с.Правенци (14:30ч.);

• 28.05.2020г.– гр. Нови пазар от 9:15 ч до 15:30 ч. – на паркинга на общинска администрация.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Facebook коментари
Твоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *