Радостин Павлов

Обезщетения за наследниците на починал работник или служител с право на пенсиониране

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

За да възникне правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ работникът или служителят трябва да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като е без значение дали лицето е упражнило това си право.

Другото обезщетение във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение, на което имат право наследниците, е обезщетението по чл. 224, ал. 1 от КТ – за неизползвания платен годишен отпуск. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, при смърт на работника или служителя преди ползването на платен годишен отпуск на наследниците му се изплаща обезщетение по чл. 224 КТ пропорционално на полагащия му се платен годишен отпуск до деня на смъртта.

За получаване на обезщетенията по КТ в случая, е необходимо да се предостави удостоверение за наследници пред работодателя.

Освен обезщетения, свързани с прекратяване на трудовото правоотношение, наследниците на починалия имат право и на обезщетения по Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно чл. 11, ал. 2 от КСО при смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ и на наследствена пенсия. Според чл. 83, ал. 2 от КСО, когато починалият е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на наследниците се отпуска наследствена пенсия, изчислена от полагащата се пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако това е по-благоприятно за тях.

Що се отнася до еднократната помощ, на която имат право наследниците на осигуреното лице, съгласно чл. 11, ал. 2 от КСО, нейният размер се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, като за 2021 г. тя е в размер на 540 лв. Общият размер се разпределя поравно между всички правоимащи лица.

За отпускане на наследствената пенсия и еднократната помощ наследниците предоставят необходимите заявления и документи в съответното териториално поделение на НОИ.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *