Няма покачване на местните данъци в Нови пазар

Иван Ганчев е роден през 1990 г. Завършил е „Право” в РУ „Ангел Кънчев”. Председател на ОбС-Нови пазар от ноември 2019 г.

– Г-н Ганчев, през февруари се проведоха две заседания на Общинския съвет в Нови пазар. Кой са по-важните решения, които взеха общинските съветници?

– Щом една докладна записа е влязла в дневния ред, това значи, че тя е важна.
Сред докладните на седмото редовно заседание ще отбележа продажбата на имот частна общински собственост – бившето начално училище в с. Стан. Искам да успокоя жителите на селото. Съобразили сме се с всички изисквания на закона. Евентуалният бъдещ купувач няма да може да ползва сградата за нещо различно от предвиденото в Закона за предучилищното и училищното образование – тоест за нещо различно от образователни, социални и хуманитарни дейности.

Обсъдихме и докладна записка за промяна на наредбата за местните данъци и такси. Когато има такава промяна, хората често си мислят, че ще има покачване на данъци, но случаят не е такъв. Промяната се налага от протест на прокуратурата, според който част от разпоредбите не съответстват на Закона за местните данъци и такси. Няма промяна в размера на местните данъци, какъвто ангажимент пое кметът Георги Георгиев.

Беше взето и решение да се предадат на държавата два от язовирите на територията на община Нови пазар. Това са язовирите на селата Сечище и Избул, които са в много окаяно състояние. За тях е необходим много сериозен ресурс от средства за ремонт, за който има предписания. Смятаме, че е редно държавата да поеме отговорност за тях.

– На редовното заседание бяха взети решения за даване на еднократна помощ на трима жители на община Нови пазар.

– Тази политика е продължаване на традиция в нашата община. Тревожното в случая е, че все повече и повече жители на общината имат нужда от подобна финансова помощ. В бюджета за тази година е предвидена сума от 9000 лв. за такова подпомагане. До момента вече са изразходвани около 2000 лв.

– На извънредното заседание в началото на месеца беше гласувано общински имоти да се отдадат на под наем. От какво беше продиктувано това решение?

– Това се наложи от интереса на инвеститор, който ще извършва строителство по така наречения „Турски поток”. Това е проект от национално значение и този факт породи спешността на вземането на решение да се отдаде под наем материална база, собственост на общината.

Благодаря на общинските съветници, които подкрепиха предложението на кмета Георги Георгиев да отдадем части от имоти публична общинска собственост за нуждите на инвеститора.

Наемната цена, която Община Нови пазар ще получи, е около 270 000 лв. за срок от десет месеца. Инвеститорът предвижда да изгради селище за тези, които ще работят по полагането на тръбите. То ще се намира в района на стадиона и Професионалната гимназия по селско стопанство. Ще се ползват малка част от двора и офис в гимназията. Теренът ще бъде облагороден и след приключване на договора ще остане за ползване от общината.

Източник: Инфо Шумен

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *