НЧ “Васил Левски – 1924” с. Върбяне получава безвъзмездна финансова помощ

Днес 03.07.2020г., председателят на УС на сдружение МИГ „Нови пазар – Каспичан” Иван Ганчев и председателят на Народно читалище “Васил Левски – 1924” с. Върбяне Николай Найденов, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.269 S2 на МИГ “Нови пазар – Каспичан”, Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на кандидат Народно читалище “Васил Левски – 1924” с. Върбяне с наименование: “НЧ”Васил Левски – 1924″ – Минало, традиции, послания, съвременност“, Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан”.

Проектното предложение е на стойност 19 494.80 лв.
Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 19 494.80 лв.

Предвижда се закупуване на оборудване за етнографската сбирка, както и закупуване на народни носии за танцовите състави към НЧ“Васил Левски – 1924“ с.Върбяне, обезпечаващи провеждането и участието в различни културни събития. Това от своя страна ще помогне за привличане на туристически поток и разнообразяване на възможностите за заетост, съответно и подобряване качеството на живот в малкото населено място.

Одобрени разходи:
6 бр. МЪЖКИ ТРАКИЙСКИ КОСТЮМ /вкл. мъжка риза, потур, пояс, елек, калпак, навои и обувки скарпини/
20 бр. ЖЕНСКИ ТРАКИЙСКИ КОСТЮМ /вкл. риза дълга, сукман, престилка, колан, кърпа за глава, чорап, кърпичка за танцуване, обувки скарпини/
3 бр. Експозиционни витрини вертикални – два вида
2 бр. Експозиционни витрини хоризонтални
2 бр. Щендер за дрехи
200 бр. Брошури и
200 бр. Дипляни

Срок на изпълнение на проекта – 24 месеца

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Рекламата е основен двигател на вашите послания, а ние сме горивото! Платформата на 60 ТИЯТ ГРАД е готова да предостави всички необходими ресурси.

ВИЖТЕ УСЛОВИЯТА ЗА РЕКЛАМА ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ТВОЯ РЕКЛАМНА СТРАНИЦА


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на рекламна страница, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.