Нови изисквания за ползвателите на твърди горива – видеонаблюдение

РИОСВ – Шумен информира за нови изисквания за видеонаблюдение в част от горивните инсталации

От 15 000 до 50 000 лв. са санкциите, които се предвиждат за оператори, които са в нарушение на новите разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Изменението в ЗЧАВ задължава операторите на големи и средни горивни инсталации с топлинна мощност по-голяма от 20 мегавата да монтират система за видеонаблюдение и контрол. Това важи само за тази част от тях, които ползват твърди горива и/или биомаса.

Изменението в ЗУО се отнася за лицата, оператори на съоръжения и инсталации за третиране и/или депониране на битови отпадъци с издадено комплексно разрешително. Тези инсталации и/или съоръжения също трябва да използват система за видеонаблюдение и контрол.

Това ще позволи на РИОСВ и на органите на местно самоуправление да получават визуална информация относно прилагането на условията на издаденото комплексно разрешително.

Крайният срок за въвеждането на системата за видеонаблюдение и контрол е 15 декември.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *