Нова година – нов късмет!

Нова година – нов късмет: парите

Европейската комисия разпространи брошурата „Вашите права при извършване на плащания в Европа“. Тя е в услуга на всички потребители за по-добра защита и повече сигурност. Това става със задълбоченото установяване на идентичността ви чрез комбинация от различни фактори, например ПИН и пръстов отпечатък.

Вашата отговорност при неразрешени плащания, например при кражба на кредитната ви карта, е ограничена до най-много 50 евро (освен в случаи на груба небрежност).

Няма да носите отговорност за неразрешени плащания, извършени след като сте информирали банката си, или за онлайн плащания, ако вашият доставчик на платежни услуги или банка не е осигурил задълбочено установяване на идентичността на клиента.

Когато сумата на окончателно картово плащане не е предварително известна (например при наем на автомобил или хотелски разходи), търговецът може да блокира по вашата карта само одобрената от вас договорена сума. При „директен дебит“ (напр. упълномощили сте дружество да събира плащания от вашата сметка) разполагате с 8 седмици, за да обжалвате всяка неправомерно начислена сума. Възстановяването на сумите става в срок от 10 работни дни.

Още услуги

Актуалните технологии вече позволяват използването на иновативни финансови услуги, предлагани от доставчици на платежни услуги, различни от вашата банка. Това означава например, че можете да следите личните си финанси или да правите онлайн покупки без кредитна или дебитна карта.

Новите доставчици на платежни услуги биват лицензирани и подлежат на надзор, като трябва да обработват вашите данни по сигурен начин. Ако все пак възникне проблем, вашата банка или другите доставчици на платежни услуги трябва да отговорят на подадените жалби в срок от 15 работни дни. Ако все още не сте удовлетворени, можете да отнесете случая до БНБ.

По-икономично

Благодарение на правилата на ЕС електронните плащания стават по-евтини, лесни и сигурни.

Можете да извършвате плащания в цяла Европа (ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн) толкова лесно и сигурно, колкото и във вашата страна.
Търговците не могат повече да начисляват допълнителни разходи, когато плащате с карта, издадена в ЕС.
Правилата обхващат всички видове електронни плащания (напр. кредитни преводи, директни дебити, плащания с карти и т.н.).
Всеки, който пребивава законно в Европа, има право на банкова сметка за извършване на електронни плащания („платежна сметка“).

Нова година – нов късмет: водата

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейския парламент предложи преработка на Директива 98/83 / ЕО относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека („Директива за питейна вода“).

Тя се оказа подходящ инструмент за осигуряване на високо качество на консумираната вода в ЕС, но все още използва параметри, определени преди повече от 20 години.

Предложението има за цел да актуализира тези параметри, да коригира недостатъците и да въведе достъпа до вода в отговор на първата по рода си европейска гражданска инициатива „Right2Water“.

Директивата за питейната вода премина през оценка, която идентифицира 4 проблемни области:
1. Списък на параметрите;

2. Използването на подход, основан на риска;

3. Прозрачност по въпросите, свързани с водата и достъп до актуална информация за потребителите;

4. Материали в контакт с питейната вода.

Предложението на ЕП ще подкрепи държавите-членки да управляват питейната вода по ефективен и устойчив начин, като по този начин намаляват потреблението на енергия и ненужните загуби на вода.

То ще намали броя на пластмасовите бутилки, ще подобри доверието на хората в чешмяна вода и ще предостави по-изчерпателна информация на гражданите и ще гарантира, че всеки има достъп до минимално водоснабдяване.

Нова година – нов късмет: данъците

Нови правила в услуга на гражданите влизат в сила от тази година. Например, ако подавате онлайн декларация за доходите от 2019 г., данните за получените суми от работодателя вече автоматично ще бъдат попълнени.

Ако човек е получил само заплата по трудов договор, хонорари и доходи по граждански договори, цялата му данъчна декларация ще бъде автоматично попълнена.

Той само ще трябва да потвърди данните и да я изпрати онлайн на НАП. При положение, че декларирате и доходи от наем, трябва сам да попълните данните в декларацията, дори да я подавате онлайн.

Работниците вече нямат нужда да взимат бележки за получени доходи от всички фирми, в които са работили през годината.

Дори да подават годишната си данъчна декларация на хартия, не е необходимо да прилагат бележките от работодателите.

Хората сами ще попълват в данъчната си декларация и облекченията, които искат да ползват – например за деца, за изплащане на ипотека за единствено жилище на млади семейства, за дарения и т.н. Данни за получени награди от търговски вериги няма да се попълват в данъчните декларации, тъй като дължимият налог вече се събира авансово при даването на наградата.

Сроковете

Облекчената система за подаване на годишните данъчни декларации за доходите ще стартира от началото на март. След като фирмите подадат информацията за изплатените доходи, тя автоматично ще се зарежда в данъчните декларации на хората при онлайн подаването им.

За да пусне декларацията си по интернет, е необходимо човек да има персонален идентификационен код (ПИК), който се взима безплатно от офис на НАП. Хората, които предпочитат още в началото на 2020 г. да подадат данъчната си декларация, ще трябва сами да попълват данните за получени заплати и суми по граждански договори.

Същото важи и за тези, които ще подадат хартиени формуляри.

Кампанията за подаване на годишните данъчни декларации стартира от 10 януари.
Гражданите, които подадат годишните си данъчни декларации онлайн до 31 март 2020 г., ползват отстъпка от 5% от данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв.

Хората, които искат данните за доходите им автоматично да бъдат попълнени във формулярите, ще могат за ползват отстъпката от 5% – те ще трябва да подадат декларация за доходите си от началото до края на март 2020 г.

Нова година – нов късмет: здравето

Само дни преди настъпването на Новата година дойдоха добри новини за потребителите. За 2020 г. бюджетът на здравната каса за зъболекарска дейност е почти 180 млн. лв. Хората над 65-годишна възраст ще получат обещаните преди време почти безплатни зъбни протези.

Всички български граждани над 65-годишна възраст имат право на подвижни протези. Самата протеза е безплатна. Те трябва да доплатят цената на зъботехническия труд, която е много малка сравнено с цената на самата протеза – 70-80 лв.

Договорен е и по-добър пакет от стоматологични услуги за децата. До 18-годишна възраст те имат право на един преглед и четири дейности, които включват както кариес, така и неговите усложнения, вадене на временни зъби.

Асоциация “Активни потребители”

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *