Мобилното приложение VOX КНСБ с над 100 хиляди сваляния от App Store и GooglePlay

В Седмицата на действието на Европейската кампания за деклариран труд (21-25 септември), КНСБ, на специална пресконференция на тема „Недеклариран труд и нарушаване правата на работното място“ представи резултати от функционирането на мобилното приложение за сигнали VOX.

Мобилното приложение VOX КНСБ, стартира през месец юни 2019 г. и към настоящият момент има над 100 хиляди сваляния от магазините App Store и GooglePlay.

Активността на потребителите, при сваляне на приложението и подаване на сигнали, чрез него се повишава значително след като то е представяно в рамките на кампанията „Сивото убива“, чрез пресконференции из цялата страна и достигане до отделните граждани през мобилните информационни центрове на КНСБ, организирани във всеки отделен град.

Общо сигналите в приложението са 108 броя, като 102 от тях са негативни, а 6 са подадени като позитивни сигнали. Към настоящият момент 62 броя от сигналите. са препратени към институциите (46 към Главна инспекция по труда, 9 към Национална агенция за приходите и 7 към Комисия за защита на потребителя). Обработени и приключени са 67 сигнала. На 30 сигнала се очаква отговор от институциите. При 5 от подадените сигнали е изискано от сигнализиращите да публикуват допълнителна информация, за да се осъществи проверка.
Негативни сигнали има получени от 21 области от страната, като най-много те са областите София 31 сигнала, Бургас -12 сигнала, Варна и Стара Загорас по 9 сигнала, Шумен – 7 сигнала, Видин и Кюстендил с по 4 сигнала, Плевен – 4 сигнала. Останалите области са с между 1 и 2 сигнала.

„Сигналите, подадени от област Шумен към Мобилното приложение VOХ, както казахме вече са 7 бр. като 2 от тях са в категорията ”Извънареден труд извън законовите норми”, 1 сигнал в категорията „Заплата в плик”, 3 сигнала в категорията „Насилие и тормоз на работното място” и 1 в категорията „Неплатени заплати и осигуровки”. Четири от сигналите са проключили положително, т. е констатирано е нарушение и са предприети необходимите мерки, а три са в статус на обработка, след препращане към ГИТ. Четири от сигналите са от реалния сектор , а три са от публичния- в сферата на образованието.

Има изпратени множество сигнали и в Регионалния съвет на КНСБ Шумен. Постъпилите при нас сигнали най-често са за неправилно изчислени или неизплатени обезщетения по КТ, за изчерпани по време на „извънаредната ситуация”отпуски, за тормоз на работното място, неосигуряване на храна и топли напитки при полагане на нощен труд и др.

В секторно отношение на национално ниво най-висок брой на негативни сигнали, са в областта на търговията и услугите – 64 сигнала, туризма, хотелиерството и транспорта общо 20 сигнала. По другите отрасли, активността на потребителите по повод подавате на негативни сигнали е по-малка в сферата на образователната система има постъпили 4 сигнала, читалищно и библиотечно дело 2 сигнала, пенсионерските клубове 2 сигнала. Държавната администрация 2 сигнала, Здравната система 4 сигнала. В промишленост има 3 сигнал, в културата сигналът е един.

Интересно е, че в категорията „Позитивните сигнали” има 6 бр. от градовете София, Стара Загора и Плевен и са в областта на търговията, училищната и здравна система..

Един от проблемите, които се наблюдават при подаването на сигнали от страна на потребителите, е че не винаги посочват точния адрес на местонахождението на обекта, срещу когото е сигнала, дори след осъществяване на разговор по телефона потребителите не посочват въпросната конкретика, което затруднява институциите при планиране и осъществяване на проверката.

РС на КНСБ Шумен

Анета Денева – Областен координатор на КНСБ
Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *