СУ "Хан Исперих"

Министерски съвет одобри проект на Община Нови пазар на стойност 920 хиляди лева

Приятната новина съобщи г-н Георгиев, в официалната си фейсбук страница:

Уважаеми съграждани!

С радост споделям, че Министерски съвет одобри проект на Община Нови пазар на стойност 920 хиляди лева.

С Постановление № 262 от 29.07.2021г. на Министерски съвет са одобрени допълнителни разходи/трансфери за 2021г. за ремонт на държавни и общински училища и закупуване на преносими компютри за провеждане на обучение в електронна среда.
За Община Нови пазар са предоставени средства в размер на 920 947 лева, за прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата, в която се помещават СУ „Хан Исперих” и ПГХТД „Проф. д-р Асен Златаров“.

Община Нови пазар има изготвен проект, включващ дейности за подобряване на енергийната ефективност на публична сграда с образователни функции. Сградата се намира в центъра на гр. Нови пазар, като в нея се помещават две училищата:
1. СУ „Хан Исперих“ се намира в УПИ I кв. 95, с административен адрес гр. Нови пазар, ул. „Вл.Заимов” №1;
2. ПГХТД „Проф. д-р Асен Златаров”, с административен адрес гр. Нови пазар, ул.”Цар Асен” №38.

С реализирането на предвидените в проекта дейности ще се допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и намаляване на емисиите на парникови газове.

Заложените мерки ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им. Изпълнението на заложените в проектното предложение дейности ще допринесат за:
• Достигане клас на енергопотребление „А“ в общинската сграда.
• Намаляване на разходите за енергия.
• По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове
• Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия;
• Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.