МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Община Каспичан подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.2 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар – Каспичан“

Днес 30.04.2020г., председателят на сдружение МИГ „Нови пазар – Каспичан“ Ангел Куцаров и кметът на Община Каспичан Милена Недева, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.014-S1 на МИГ „Нови пазар – Каспичан“, Мярка 7.2.

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на кандидат „Община Каспичан” с наименование: -„Облагородяване и оформяне на зелената площ по ул. „Ал. Стамболийски” по мярка Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”от Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан“.

Проектното предложение е на стойност 200 784.68 лв. без ДДС

Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 200 684.66 лв. без ДДС

МИГ „Нови пазар – Каспичан“

Facebook коментари
Твоята реклама тук - виж как!


Booking.com
Твоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *