МИГ Нови пазар - Каспичан

МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Народно читалище „Христо Ботев – 1872” подписаха договор

МИГ „Нови пазар – Каспичан“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 подписва пореден договор в изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Народно читалище „Христо Ботев – 1872” – гр. Нови пазар подписаха договор с ДФ „Земеделие” по мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан“

Днес 15.07.2020г., Председателят на сдружение МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Народно читалище „Христо Ботев – 1872” подписаха Договор с ДФ „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.269-S1 на МИГ „Нови пазар – Каспичан“, Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на кандидат „Народно читалище „Христо Ботев – 1872” с наименование: „С ФОЛКЛОРА – НАПРЕД КЪМ МИНАЛОТО” по Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан“.

Проектното предложение е на стойност 23 788.80 лв. и се финансира на 100%, като 90% от средствата се осигуряват от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и 10% от националния бюджет.

Проектът предвижда закупуване на мъжки и женски северняшки и варненски костюми и женски стилизирани рокли за колективите към НЧ „Христо Ботев – 1872” гр. Нови пазар, обезпечаващи провеждането на различни културни събития.

Проектът цели да се постигне опазване и развитие на селското културно наследство, възраждане на местния фолклор и предаваните от векове на история, традиции и бит. Това от своя страна ще способства за привличане на туристически поток и разнообразяване на възможностите за заетост, съответно и подобряване на качеството на живот.

Ще се подобри средата за развитие на местната икономика и за задържане на младите и предприемчиви хора в населените места, ще се ускори икономическата и социалната интеграция, както и конкурентоспособността в селския район.

Екипът на МИГ „Нови пазар-Каспичан“ желае успех в реализацията на проекта!

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ТВОЯ РЕКЛАМНА СТРАНИЦА


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на рекламна страница, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.