МИГ „Нови пазар – Каспичан” и „ИРА 86” ЕООД подписаха договор

На 09. 10. 2020г. „МИГ Нови пазар – Каспичан“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.332-S1, назначена със Заповед на председателя на Управителния съвет на „МИГ Нови пазар – Каспичан“ по мярка 4.1.1 „ Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група.

Заедно със заповедта е получено и окончателно одобрение на проектното предложение на „ИРА 86” ЕООД, чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 124 799.56 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 74 879.74 лв. Интензитетът на помощта е в размер на 60%

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.1.1 МЕЖДУ МИГ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И „ИРА 86” ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар – Каспичан”

Днес 12.10.2020г., председателят на сдружение МИГ „Нови пазар – Каспичан” Иван Ганчев и Ирина Симеонова Христова, представляващ бенефициента „ИРА 86” ЕООД, подписаха Договор с ДФ „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BGRDNP001-19.332-S1 на МИГ “Нови пазар – Каспичан”, мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на кандидат „ИРА 86” ЕООД с наименование: „Модернизация на земеделското стопанство на ИРА 86 ЕООД” по мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”от Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан”.

Проектното предложение е на стойност 124 799.56 лв.
Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 74879.74 лв.
Интензитетът на помощта е в размер на 60%
Предвижда се закупуване на селскостопанска техника – телескопичен товарач.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ФИРМЕН САЙТ


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на фирмен сайт, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.