Мария Димитрова

Мария Димитрова: За нас тази отговорност е признание и благодарност!

На 14 юни 2021 година, гостувахме на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в гр. Нови пазар. Посрещна ни директорът на центъра, г-жа Мария Димитрова, която любезно ни запозна с тяхната нелека дейност, да обгрижват и рехабилитират техните потребители.

Ето какво сподели тя, пред камерата на ТВ програма “Часът на Нови пазар”:

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, е открит на 01.04.2018 г. със заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, същият предоставя дневни групови занимания и индивидуални консултации със специалисти, за лица над 18 г., с множество увреждания.

В Дневен център се предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обгрижване на потребителите през деня, свързани с предоставянето на храна, стаи за отдих, задоволяване на ежедневните, здравни, социално-правни, обучителни, психологични и рехабилитационни потребности, както и такива за свободното време, лични контакти, общуване, трудотерапия, хранене, физиотерапия, транспорт от и до дома на потребителя.

Цел на екипа, ангажиран в социалната услуга, е предоставянето на гъвкава, защитена среда с условия за участие и включване в смислени дневни занимания, които поддържат и подобряват уменията на потребителите.

ДЦПЛУ се помещава в сградата на МБАЛ „Д-р Д. Беров” със седалище гр. Нови пазар и адрес на управление гр. Нови пазар, ул. “Христо Ботев“ №22, ет.4 с площ 690,32 кв. м., в която са разположени: зала за занимания и за социални контакти с всичко необходимо обзавеждане, в дневната е оборудвана кухня за трудотерапия, зала за рехабилитация, физиотерапия, медицински кабинет и психолога се помещава в него, стаи за отдих-5 броя с 21 легла, стаи на директора, социалния работник и трудотерапевта, разливочна, столова, стая за отдих на персонала, стая за релакс и трудотерапия с шевни машини, санитарни помещения и др.. Във всяко помещeние има телевизор и климатик.

Санитарните помещения са: и в трите спални има предверие с баня и тоалетни, отделна тоалетна за хора с увреждания и отделна баня и тоалетна за персонала, помещение за отдих на потребителите и персонала, дневната има климатик, телевизор, мултимедия, музикална уредба и много други уреди за трудотерапия , арт терапия и др. В коридорите има кътове за отдих оборудвани с дивани.

Всички помещения са в отлично състояние, услугата стартира своята дейност на 01.04.2018 г. след като бе извършен ремонт от Проект Красива България и съфинансиране от общинския бюджет. Оборудването и обзавеждането на ДЦПЛУ е извършено с общински финанси. Центъра има изградена парна газова инсталация / с общински средства/. През 2019 година по проект към Фонд „Социална закрила” се дооборудва и обзаведе целият център с всичко необходимо за работата с потребителите.

Ползването на социалната услуга се осъществява, като кандидат-потребителя подаде заявление в Дирекция „Социално подпомаган” гр. Нови пазар.

Към заявлението се прилагат изискуемите по закон документи:
1. копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК
2. документ за самоличност /за справка/
3. копие от личния амбулаторен картон /медицинско удостоверение/
4. Декларация по образец
5. Медицинска характеристика от личния лекар

Въз основа на подаденото заявление и приложените документи, Дирекция „Социално подпомагане” извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, след което Директорът издава Предварителна оценка за ползване на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *