Кризисен щаб към Община Нови пазар с мерки срещу коронавируса

Днес, 10.03.2020 год., се проведе заседание на Общински кризисен щаб, сформиран със Заповед на Кмета на Община Нови пазар, във връзка с приемане на превантивни мерки за борба с коронавируса.

Към настоящия момент по данни на РЗИ-Шумен на територията на Област Шумен няма данни за регистрирани заболели от вируса.

В изпълнение на взетите от щаба решения, със Заповед на Кмета на Община Нови пазар се въвеждат следните мерки:

З А П О В Е Д

№ 273
от 10.03.2020 год. гр.Нови пазар

На основание чл.44, ал.1, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 29 и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка с решения от проведеното извънредно заседание на сформирания със Заповед № 266/10.03.2020 год., общински кризисен щаб към Кмета на Община Нови пазар с оглед обявената от СЗО спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19 и Заповед №РД-01-117 от 08.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Забраняват се до второ нареждане всички обществено-културни мероприятия на открито и закрито, включително кинопрожекции, театрални постановки, масови мероприятия, включително провеждане на пазари и тържища на открито, събирания в пенсионерките клубове и читалища на територията на община Нови пазар.

2. Спортните събития на територията на община Нови пазар да се провеждат без публика.

3. Дружествата извършващи транспортни услуги – превоз на пътници на територията на Община Нови пазар да създадат нужната организация за засилен хигиенен контрол – задължителна дезинфекция след всеки курс на превозните средства (седалки, парапети, дръжки и други).

4. Да се извършва засилен ежедневен щателен филтър на входа в детски ясли, детски градини, дневни центрове за деца и младежи с увреждания, социални заведения за проверка на здравословното състояние на децата и персонала, както и дезинфекция на помещенията, не по-малко от 4 пъти дневно.

5. Да се преустановят посещенията и свижданията в специализирани институции и социалните услуги от резидентен тип на територията на община Нови пазар.

6. Всички институции на територията на община Нови пазар, които работят с граждани да дезинфекцират помещенията си не по-малко от 4 пъти на ден.

7. Директори на образователни структури и социални заведения да предоставят на дежурните по общински съвет за сигурност на тел. номер 0885302775, ежедневно до 9:00 часа информация за нивото на заболеваемост сред посетители и пребиваващи, както и обслужващия персонал.

8. Долуизброените мерки да се считат за препоръчителни:

8.1 Всички обществени сгради, в т.ч търговски обекти, банки центрове за обслужване на клиенти, заведения за обществено хранене и др. да почистват и дезинфекцират помещенията си не по-малко от 4 пъти дневно.

8.2 Пътуванията в страната и чужбина в районите с доказани и регистрирани случаи на заразени с инфекцията COVID-2019, да се извършват само в крайни случаи, а след завръщане, да бъдат уведомявани общопрактикуващите лекари.

8.3 При симптоми с вирусно заболяване, гражданите да уведомяват по телефона, личните си лекари, с цел да се предотвратят струпвания пред лекарските кабинети и в спешно отделение.

8.4 Общопрактикуващите лекари упражняващи дейност на територията на общината да организират приема на пациенти по начин, който да сведе до минимум струпването на хора пред кабинетите.

Настоящата заповед да се публикува незабавно на интернет страницата на Община Нови пазар и в социалните мрежи.
Копие от заповедта да се изпрати до кметовете и кметски наместници на територията на общината, на членовете на Общинския кризисен щаб, ръководителите на всички институции за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

 

Общинският кризисен щаб препоръчва на всички граждани да ограничат максимално социалните си контакти, да спазват добра лична хигиена, както и да се информират от официални източници (сайта на Министерството на здравеопазването и Регионална здравна инспекция – Шумен) за актуалната ситуация в страната.

Граждани, които нямат лични лекари, могат да се свържат по телефона с РЗИ – Шумен. Хората, на които им е наложена карантина, трябва стриктно да я спазват.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ФИРМЕН САЙТ


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на фирмен сайт, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.