КНСБ с благодарствено писмо към кмета на община Каспичан

Като общински координотор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан, поздравявам и благодаря на Кмета на Община Каспичан г-жа Милена Недева и Директора на Дирекция“Бюджет и финанси“ г-жа Дарина Атанасова за изключителния професионализъм и социално ориентирана политика по доходите в Община Каспичан!

Социалния диалог, доброто сътрудничество и прозрачност, както и воля за подобряване на жизнения стандарт на работещите в структурите на общината, социалните услуги, здравеопазването и образованието, водят до следните постигнати параметри за 2019 г.

1. За администрация увеличението на възнагражденията е съгласно индивидуалната оценка на служителите и е от 5 до 10% съгласно регламента на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

2. Във функция „Образование” се спазиха указанията на Министъра на образоването и увеличението спрямо 01.09.2018 г. на педагогическия персонал е с 20 % а на непедагогическия с 10 % . Спазени са всички условия на браншовото споразумение по КТД и за допълнителните възнаграждения във тази функция.

3. Във функция „Здравеопазване” се разчитат средствата за „Здравни кабинети” и „Яслена група в детска градина” . За дейност „Здравни кабинети” ЕРС осигури възможността да се увеличат работните заплати с 11% и достигнатата основна заплата е 665 лв. и 645 лв. Във дейност „Яслена група в детска градина” ЕРС осигури възможност за по сериозен ръст от 41 % и основните заплати са в размер на 850 лв.

4. Във функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи „ :
– ЦСРИ, ЦНСТ и ДЦПЛУ. ЕРС предостави възможността да се увеличат основните работни заплати с не по малко от 10%.

5. Останалите функции са с финансиране от местен характер. Въпреки това работните заплати са увеличени с 10 % .
Община Каспичан предоставя вече три поредни години средства за СБКО в размер на 3% във всички дейности в общината и делегирани от държавата дейности и в местни дейности. През 2019 г. разчетените средства са в същия размер.
Икономиите от ФРЗ във всички дейности се предоставя на всяко тримесечие на персонала под формата на Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в т.ч. и в местни дейности.

През 2019 г. се разчетоха средства в образование съгласно КТД а в останалите дейности в размер на 450 лв.
Община Каспичан приключи с преходен остатък в размер на 2 601 350 лв. от които в държавни дейности 518 910 лв. а в местни дейности 2 082 440 лв. Големият преходен остатък в местни дейности е следствие на допълнително привлечени средства в края на 2018 г. за капиталови разходи които ще се усвоят през 2019 г.

Устойчивото през годините взаимодействие и разбиране, че инвестициите в работниците и служителите повишават квалификацията и професионализна, а от там и качествената услуга дават своите добри резултати. Успешна и спорна работа през новата година на целия екип на Община Каспичан!

Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *