Георги Георгиев кмет Нови пазар

Кметът отговори на подписката против антената на А1

В официалната си страница, кметът на община Нови пазар, публикува изчерпателен отговор, във връзка с внесената подписка за премахване на една от многото антени, монтирани в града ни.

Ако прочетете внимателно текста, ще разберете, че одобрението на това съоръжение, от страна на компетентните институции и подписването на договора, е станало при мандата на предишното управление.

Неизбежно се пораждат и следните въпроси:
Знаете ли колко антени има в Нови пазар?
Защо точно сега и точно тази антена е проблемна?
Всички положили подпис, против изграждането на антената, знаят ли, че са го направили?
И само от община Нови пазар ли са?

Ето и пълния текст, публикуван в страницата на кмета, където ще откриете отговорите:

Уважаеми съграждани,

На 23.03.2021 год., в деловодството на община Нови пазар постъпи подписка, с която се иска премахването на антена на мобилен оператор в района на градския стадион.

Във връзка със създалото се обществено напрежение и с цел изясняване на обективната истина, Ви уведомявам следното:
Като кмет на община Нови пазар, винаги съм насърчавал гражданската активност, в рамките на предвидените в нашето законодателство форми.

Фактите по случая са следните:

С решение № 664 по Протокол № 54/29.03.2019г. от редовно заседание на Общински съвет гр. Нови пазар /мандат 2015-2019/ е дадено съгласие за отдаване под наем на 400 кв.м. от ПИ 52009.504.15 по КК и КР УПИ 1, кв. 30 по плана на гр. Нови пазар на „А1 България“ ЕАД за монтиране на телекомуникационно съоръжение – антенни мачти, със срок на договора 10 години.

Решението за предоставяне на имот общинска собственост под наем за поставяне, монтиране и използване на телекомуникационно съоръжение не е еднолично, напротив то е взето от Общински съвет Нови пазар, през мандат 2015-2019 г., който е колективен законодателен орган на местната власт и се избира от населението на общината. Общинският съвет определя политиката и развитието на общината, като решава въпроси от местно значение. В изпълнение на това решение, Кмета на община Нови пазар на 09.07.2019г. е сключил договор за наем с А1 България ЕАД.

Преди издаването на разрешение за строеж, процедурата по изграждане на телекомуникационното съоръжение е съгласувана с различни институции: Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Нови пазар, РДНСК – Шумен, Регионална инспекция по околна среда и води-Шумен, както и с електроснабдителното дружество опериращо в района. Всички са изразили положително становище.

Издаването на разрешението на строеж е предхождано от положително становище на РИОСВ – Шумен, съгласно което обекта е безопасен за околната среда.
С оглед гореизложеното, категорично мога да заявя, че са спазени всички законови изисквания и процедури.

Скъпи съграждани,

Дълбоко уважавам и ценя гражданската позиция на всеки от подкрепилите подписката. Притеснен съм от дезинформацията (умишлена или не) от инициаторите на подписката, което е предпоставка за манипулиране на общественото мнение.

Като кмет на община Нови пазар, мога да Ви уверя, че здравето на всички новопазарци, както и модерното развитие на града ни са мой приоритет.

Изграждането на телекомуникационното съоръжение, по никакъв начин няма да навреди на живущите в района. Стадион „Христо Ботев“, ведно с прилежащата към него инфраструктура ще продължат да бъдат място за спорт и отдих на всички вас. Нещо повече, през тази година стартираме проект за цялостна модернизация и облагородяване на стадиона ни!

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Един коментар

  1. Момчил

    На какво основание спрямо миналата година ( 2020 г, ), вдигат данъците на колите за 2021 г, ? Моля за обяснение!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *