Георги Георгиев кмет Нови пазар

Кметът на Нови пазар предлага създаването на ново общинско предприятие

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно: Създаване на Общинско предприятие „Нови пазар“, приемане на правилник за дейността му и вливане в него на дейности: Осветление на улици и площади, Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионалното развитие, Озеленяване, Чистота, Пазари и тържища.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации” с предмет:
„Създаване на Общинско предприятие „Нови пазар“, приемане на правилник за дейността му и вливане в него на дейности: Осветление на улици и площади, Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионалното развитие, Озеленяване, Чистота, Пазари и тържища”.

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
на хартиен носител: адрес: гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3, Център за информация и услуги.

На вниманието на: Калоян Хинчев – Секретар на община Нови пазар.
по електронен път: на ел. поща: npazar@icon.bg или novipazar@novipazar.bg
Период на консултацията: до 27.01.2021 год.

Съдържание на документацията:
Проект на Доклад относно Създаване на Общинско предприятие „Нови пазар“, приемане на правилник за дейността му и вливане в него на дейности: Осветление на улици и площади, Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионалното развитие, Озеленяване, Чистота, Пазари и тържища.
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Нови пазар” към Община Нови пазар.

Координати за връзка:
Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар, тел. 0887440401, имейл: sekretar@novipazar.bg

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари.

С уважение,
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Нови пазар

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *