Сирени тревога

Кметът издаде заповед за тестване на сирените на 26 април 2021 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с планирането на годишната профилактика на сиренно-оповестителната система и писмо с изх.№ 08-00-3/14.04.2021год. на Областния управител на Област Шумен

Във връзка с писмо с вх. № 61-00-59 от 14.04.2021 год. от Областния управител на област с административен център Шумен:

НАРЕЖДАМ:

На 26 април 2021 год. на територията на Община Нови пазар да се извърши профилактика на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението (сирените).
Задействане на сиренната система със сигнала „Въздушна опасност“ да се осъществи от 11,00 до 11,30 часа (с продължителен вой от 5 до 10 секунди).

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Нови пазар

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.